1. Anasayfa
  2. Avukatlık

Avukat Duruşmaya Gelmezse Ne Olur? Davalı ve Davacı

Avukat Duruşmaya Gelmezse Ne Olur? Davalı ve Davacı
avukat durusmaya gelmezse ne olur
0

Avukat duruşmaya gelmezse dava takip edilmiyor olur. HMK hükümleri gereğince bir davanın taraflarının duruşmalarda hazır bulunmaları gerekmektedir. Taraflar asil olarak veya vekil aracılığı ile kendilerini temsil ettirebilmektedirler. Buna göre görülmekte olan duruşmaya katılım yapılması beklenir ve gerekmektedir. HMK hükümleri doğrultusunda davanın takip edilmemesi çeşitli sonuçlara bağlanmıştır. HMK 150. madde davanın taraflarının duruşmaya gelmemesini düzenlemiştir.

Öncelikle takip edilmediği tespit edilen dosya, işlemden kaldırılır. Buna göre dosyanın takip edilmemesi işlemden kaldırılma yaptırımına tabi tutulmuştur. İşlemden kaldırılan dosya kanunda belirlenen 3 aylık süre içerisinde yenilenmez ise dava açılmamış sayılmaktadır. Bir dava birden fazla kez yenilenemez. Yenilenen dava eski davanın devamı sayılır. İşlemden kaldırılmış ve artık yenilenemeyen bir davada, talepler bile yapılmamış sayılır.

Davacı Avukatı Duruşmaya Gelmezse Ne Olur?

Davacı avukatı duruşmaya gelmez ise dava işlemden kaldırılabilir. HMK 150. madde hükümlerine göre davacı avukatı duruşmaya girmez ise davalı yan davanın devam etmesini istemediği takdirde dava işlemden kaldırılır. Bunun sonucunda davacı taraf 1 ay içerisinde harç ödemeden davayı yenileyebilir; bu süre geçmiş ise işlemden kaldırılmasından itibaren 3 ay içerisinde harç ödeyerek davayı yenileyebilir ve eski dava bir bütün olarak devam eder.

Davacı tarafında avukat duruşmaya gelmezse duruşmada yapılan işlemlere itiraz edemez. Buna göre davacı yanın kendisini ilgilendiren usuli işlemlere itiraz hakkı kaldırılmış olacaktır.

Buna göre davacı avukatının geçerli bir mazereti ile duruşmaya katılmaması hallerinde yukarıdaki durumlara ek olarak özen yükümlülüğünün ihlal edildiği söylenebilecektir. Buna göre özen yükümlülüğünü ihlal eden avukat, uğranılan zarardan sorumlu olabilecektir.

Davalı Duruşmaya Gelmezse Ne Olur?

Davalı duruşmaya gelmezse yokluğunda yapılan usuli işlemlere itiraz edemeyecektir. İstisnalar hariç olmak üzere davacı yan bir talepte bulunan, davalı yan ise bu talebi reddeden taraftır. Davalı duruşmaya gelmez ise davacı yanın davayı takip etmediğini bildirerek dosyayı işlemden kaldırma hakkı olduğu gibi bir davanın ilerletilmesine yönelik beyanları, talepleri olabilir. Dosyanın işlemden kaldırılması davacı yanın talebinin yerine getirilmeyeceği anlamına geldiği için istisnalar hariç olmak üzere davacı yan işlemden kaldırılmasını talep etmez. Buna göre davalı yan aleyhine yapılan işlemlere itiraz edemez veya 1 aydan sonra yenileme için harç ödemek zorunda kalır.

Anlaşmalı Boşanmada Davalı Duruşmaya Gelmezse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanmada davalı duruşmaya gelmezse dosya işlemden kaldırılır. HMK 150. madde hükümlerine göre her iki yanın da davayı takip etmesi esastır ve anlaşmalı boşanmada da her iki tarafın duruşmaya katılması gerekmektedir. Eğer davalı yan duruşmaya gelmez ise 3 ay içinde dosyanın yenilenmesi istenmelidir aksi halde dava açılmamış sayılacaktır.

Davacı yan davalı yokluğunda davanın devam etmesini ister ise anlaşmalı boşanma davası davalı yokluğunda devam ettirilir ve davalı yokluğunda yapılan usuli işlemlere itiraz edemez.

Avukatın Mazeret Bildirmeden Duruşmaya Katılmamasının Sonuçları

Avukatın mazeret bildirmeden duruşmaya katılmamasının sonucu davanın temsil edilen taraf açısından takipsiz bırakılmasıdır. Buna göre karşı taraf davanın devamını istemezse dosya işlemden kaldırılır. Davanın yenilenmesi gerekir. Bununla birlikte davanın devamı talep edilirse mazeretsiz gelmeyen avukat, kendisi aleyhine yapılan usuli işlemlere itiraz edemez. Eğer temsil edilen taraf zarara uğrar ise bu zararın giderilmesi avukatın sorumluluğunda olabilmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir