1. Anasayfa
  2. Borçlar Hukuku

Haczedilecek Mal Yoksa Ne Olur? Ailesinden Alınır Mı?

Haczedilecek Mal Yoksa Ne Olur? Ailesinden Alınır Mı?
haczedilecek mal yoksa ne olur
0

Haczedilecek mal yoksa, kısmen haczedilebilir mallara yönelik bir haciz prosedürü başlatılır. Haciz süreci başlatılan borçlunun haczedilecek malı yoksa bu durumda maaşının bir kısmı haczedilir. Maaş haczedilmesi borçlu kişi ve ailesinin yaşamasına kadar yetecek kısmının verilmesi sonrasında kalan kısmının alınması ile gerçekleşir. Maaşın haczedilmesi noktasında icra müdürü tarafından belirlenen tutarda haciz söz konusu olur. Ancak yasaya göre maaşın haczinde en az maaşın %25’inin haczedilmesi gerekir.

Haciz Gelen Kişi Yoksa Ailesinden Alınır Mı?

Haciz gelen kişi evde yoksa hacze konu olan evdeki işlemler yine de gerçekleştirilir. Borçlunun evde olmaması halinde ailesi evde olsa bile haciz edilebilecek mallar tespit edilerek haciz süreci gerçekleştirilir. Haciz gelmesi için borçlunun adres kayıt sisteminde yaşadığı belirtilen bir yer olmalıdır.

  • Borçlu ailesi ile birlikte yaşıyorsa bu durumda ailesinin malları haczedilmez. Sadece evdeki borçluya ait malların haczedilmesi mümkün olacaktır.  
  • Hukukta borcun şahsiliği ilkesi vardır. Kimse borçlunun borcundan dolayı borçlunun akrabalarından bir ödeme talebinde bulunamaz. Bu nedenle borcun şahsiliği kapsamında borçlu olan kişinin ailesinden herhangi bir ödeme talep edilemez.
  • Borçlu olan kişinin ailesine icra dairesinden haciz ihbarnamesi alacaklı tarafından gönderilebilir. Alacaklının böyle bir talepte bulunması aslında borçlu olan kimsenin ailesin olan borçlarının tahsilinin kendisine yapılmasını istemesindendir.
  • Borçlu olan kimsenin ailesine haciz ihbarnamesi geliyorsa aile bu durumdan şunu çıkarmalıdır: Borçlu olan kimse aileden herhangi birinden alacaklı ise bu alacağı borçluya vermemelidir. Ödemesi gereken borcu doğrudan borçlunun alacaklısına ödemelidir. Borçlunun ailesine gelen haciz ihbarnamesi bu nedenle gönderilir.

Borçlunun Üzerinde Mal Yoksa Ne Yapılır?

Borçlunun üzerinde mal yoksa bu durumda borçlunun kısmen haczedilebilir varlıkları değerlendirilir. Tam bu noktada genellikle borçlu olan kişinin maaşının haczedilmesi söz konusu olur. Borçlunun ev, iş yeri ya da araba gibi herhangi bir mal varlığı yoksa olmayan mal varlığına haciz gelmesi de mümkün olmaz.

Borçlunun sahip olmadığı mallara haciz gelemeyeceğinden kısmen haczedilebilir olan kaynaklar değerlendirilmeye başlanır. Borçlunun maaşının haczedilmesi halinde borçlu ve ailesinin yaşamak için ihtiyaç duyacağı tutar icra müdürü tarafından belirlenir.

Tutar belirlendikten sonra maaştan kalan miktar haczedilir. Maaşının tamamının haczedilmesi söz konusu olmamakla birlikte maaş haczinde mutlaka maaşın en az %25’i haczedilir. Bu noktada icra müdürünün görüşüne göre haciz edilecek olan miktar şekillenir.

Mal Varlığı Olmayana Haciz Gelir Mi?

Evet mal varlığı olmayana da haciz gelebilir ancak mal varlığı olmayan kişinin haciz gelebilecek varlığı olmadığından gelirlerine yönelik haciz uygulaması yapılır. Ev, araba gibi hiçbir mal varlığı olmayan bir borçlunun haciz kararı sonrasında aylık maaşına haciz gelebilir.

Maaşa gelen haciz nedeniyle alınan ödemeler borçlunun hesabına geçmeden alınır. Bu nedenle borçlu olan kimse haczedilen maaşının tamamını doğrudan alamaz.

Hangi Eşyalar Haczedilmez?

Yargıtay tarafından lüzumlu eşya olarak tanımlanmış olan hiçbir eşyanın haciz sırasında alınması uygun değildir. Haczedilemeyen mallar ve eşyalar hakkında tüm haciz işleminden sorumlu personeller hangi eşyaların haczedileceğini bilerek haciz işlemini gerçekleştirir. Borçluya haciz geldiğinde haczedilemeyecek eşyaların listesi; 

  • Borçlu olan kimsenin kişisel eşyaları (kıyafet, temizlik gereçleri vs.)
  • Borçluya yapılan doğum ve ölüm yardımları
  • Borçlunun aldığı YÖK Kredileri
  • Borçlu kimsenin sahip olduğu telefon ve hattı
  • Evcil hayvanlar
  • Mevcut teminat mektubu
  • Devlet malları
  • Belediyeler tarafından kamu hizmetine tahsis edilen mallar
  • Borçlunun mesleğini devam ettirebilmesi için gerekli olan eşyalar
  • Borçlunun yaşam alanında bulunan ve aynı eşyadan sadece 1 tane olan eşyalar
  • Borçlu ve borçluya bağımlı olan ailesinin 2 aylık tüketim ve ısınma malzemeleri
  • Şehit yetimlerine ve benzeri askeri durumlar nedeni ile verilen maaşlar
  • Öğrenci bursları

Borçlunun evinin haczedilmemesi için evin haline münasip olması gerekir. Başka bir ifade ile borçlunun evinin yaşam için lüks olması halinde bu evin satılmasına ve yaşamını sürdürebileceği bir eve geçişi haciz memuru tarafından talep edilebilir.

Yaşam alanının lüks olduğunun tespit edilmesi halinde bu alan satılarak ve yaşanacak yeni bir alan temin edilerek evin satışından kalan kısmın haciz bağlamında borcun ödenmesi için denk sayılması sık karşılaşılan bir durumdur.

Üstüme Mal Varlığı Yok Haciz Gelir Mi?

Hayır, kişinin üzerine kayıtlı haczedilecek mal yoksa haciz gelmez. Üzerinde mal varlığı olmayan bir kimseye haciz uygulanamaz. Haciz uygulanabilmesi için mevcut bir mal varlığının olması gerekir. Bu durumda uygulanan başka bir prosedür ise maaşın haczedilmesidir.

Üzerinde mal varlığı olmayan ancak varlığının haczedilmesi karar verilen kişinin maaşı da haczedilebilir. Maaşın haczedilmesi haczedilecek mevcut bir mal varlığı olmaması halinde gerçekleşen bir uygulamadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir