1. Anasayfa
 2. Hukuk Kavramları

Hukuk Jargonu Nedir? En Çok Kullanılan Hukuk Jargonları

Hukuk Jargonu Nedir? En Çok Kullanılan Hukuk Jargonları
hukuk jargonu nedir
1

Hukuk jargonu, hukuki eğitim almış veya hukuk sistemine hakim kimselerin kendi aralarında anlayabileceği hukuk ile ilgili terimlerdir. Buna göre hukuk jargonu, hukukçuların kendi aralarındaki dildir. Bilindiği üzere hukuki metinlerde günlük kullanımda pek olmayan, daha çok Osmanlıca kelimeler kullanılmaktadır. Bununla birlikte hukuk camiasının kendi içerisinde belirli olguları ve durumları anlatmaya yarayan bir jargon oluşmuştur. Sonuç olarak hukuk jargonu, hukukçuların kendi aralarında anlayabileceği, hukuk düzeni ile ilgili terimler bütünüdür.

Hukuk jargonu kıdemli hukukçular arasında daha çok kullanılmaktadır. Bununla birlikte genç hukukçular hukuki terimlerin güncel hallerini daha çok kullanmaktadırlar. Dil, yaşayan bir olgudur. Buna göre hukuki terimlerin de güncelleştirilmesi, hukukun herkese ulaşması için önemlidir. Öte yandan hukukçular arasında hukuk jargonunun kullanılması bir saygının ve geleneğin gereğidir.

Hukuk Jargonu Örnekleri

Hukukçular arasında ve yazılı hukuk belgelerinde belirli terimleri karşılaması için bir jargon geliştirilmiştir. Buna göre bir evrakın mahkemeye sunulması için evrak kaleme bırakılmaktadır. Yasal bir merciiye yazı iletilmesi için müzekkere yazdırılır. Bir dosyada karşı tarafın yersiz ithamlarına abes oldukları belirtilir. Bir açık arttırma ilanında malın değeri muayyen bedel olarak belirlenir. Hukuka aykırı eylemlerin yaptırımı için müeyyidesi olduğu ifade edilir. Bir mahkeme karar verdiğinde mahkeme ilamı oluşturulmuş olunur.

Mahkeme ilamı neticesinde kararın hukuka uygun olmadığı düşünülüyorsa karar istinaf edilir. İstinaf edilen karar bir üst mahkemeye yollanır. Bu aşamada da temyiz edilebilir. Karara karşı ilamın gerekçesi gelene kadar istinaf dilekçesinin yollanmasına yönelik süre tutum dilekçesi veren avukatlar mevcuttur. Mahkeme karar vermeden önce sonuca yönelik esas hakkında beyanlar ile görüşler mahkemeye aktarılır. Sanığın lehine olan yeni yasanın geçmişe yönelik kullanılması için makable şamil denir. Eski hale getirme için hal-i sabıka irca yapılması düzenlenmiştir.

En Çok Kullanılan Hukuk Jargonları Nelerdir?

 • Müeyyide: Yaptırım
 • Müzekkere: Bir makama yazılan yazı
 • Muayyen: Belirli
 • Emval: Mal, mülk
 • Esbab-ı Mucibe: Sebep
 • Abes: Gereksiz
 • Adi: Sıradan
 • Ahde Vefa: Sözleşmenin gereklerine bağlılık
 • Binaen: Dayanarak
 • Celp: Çağrı
 • Celse: Duruşma
 • Cebren: Zor kullanarak
 • İcra: Yürütüm
 • Uhdesinde olmak: Kendi üzerinde bulunmak

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir