1. Anasayfa
  2. Mahkeme ve Dava Bilgileri

Karar İlam Harcı Vergi Borcu Nedir? Neden Gelir, Ödenmezse?

Karar İlam Harcı Vergi Borcu Nedir? Neden Gelir, Ödenmezse?
karar ilam harci vergi borcu
0

Karar ilam harcı vergi borcu, mahkemeye başvuran bir vatandaşın devlete ödemekle yükümlü olduğu tutardır. Karar ve ilam harcı, mahkemenin ve hukuk kurumunun giderleri göz önünde bulundurularak temelde hukuk kurumunun boşa meşgul edilmemesi için bir caydırıcı olarak alınır.

Karar ve ilam harcını %25’inin dava açılırken ödenme zorunluluğu da insanları dava açarken bir kere daha düşünmeye itiyor. Boş yere açılan ve hukuki bağlamda bir temeli olmayan davaların engellenmesi için başarılı bir şekilde görevini yerine getiren bir maddi caydırıcıdır.

Karar ve İlam Borcu Ne Demek?

Karar ve ilam borcu, devlet tarafından mahkeme açan kişiden alınan ödemeyi ifade eder. Karar ve ilam harcı alınmasının asıl nedeni halk tarafından asılsız bir şekilde dava açılmasını ve adalet kurumunun meşgul edilmesini engellemektir.

Karar ve ilam borcu olan kimsenin borcu devletedir. Devlet tarafından ödenmesi talep edilecek olan karar ve ilam borcunun %25’i dava açılırken peşin alınır. Kalan kısmı ise daha sonra tahsil edilebilir. Karar ve ilam harcının miktarı dava konusunun binde 36’sı olarak belirlenir. Bu miktarın da dörtte biri dava açılırken ödenmek zorundadır. 

Karar İlam Harcı Gider Yazılır Mı?

Karar ilam harcı mevcut davanın iş ile ilgili olması halinde gider olarak yazılabilir. Karar ilam harcının iş ile ilişkisi bulunmaması halinde ise gider olarak yazılması mümkün değildir. Karar ilam harcına yönelik gider olarak işlenmesi konusunda mutlaka bir Mali Müşavirden yardım alınmalıdır.

Tüm karar ilam harcı ödemeleri gider olarak yazılamaz. Bu nedenle karar ve ilam harcına konu olan davanın gider yazılması planlanan iş ile doğrudan ilişkili olmalıdır.

Karar İlam Harcını Kim Öder?

Karar ve ilam harcını davayı kaybeden taraf öder. Davanın son bulması halinde davanın kaybedilmesi ile birlikte kaybeden taraftan karar ve ilam harcını ödemesi talep edilir. Karar ve ilam borcu olarak da gelen borcun devlete kaybeden taraf tarafından ödenmesi şarttır.

Bazı davalarda hükmün kesinleşmesine gerek olmadan da karar ve ilam harcı talep edilebilir. Bu harcın ödenmesi için tanınan süre ise 1 aydır. 1 ayı geçen süreçte hukuki süreç başlatılarak taraftan karar ve ilam harcı borcunu ödemesi talep edilir.

Karar ve İlam Harcı Neden Gelir?

Karar ve ilam harcı dava açan tarafın mahkemeye başvurması nedeni ile ödemesi gereken bir harçtır. Harcın %25’i dava açılırken alınır. Kalanı ise dava açıldıktan sonra alınır. Bu nedenle karar ve ilam harcı borcu gelmesi için mutlaka dava açılmış olması gerekir.

Karar ve ilam harcının devlet tarafından talep edilmesinin ana nedeni mahkeme ve hukuk kurumunun açılan dava kapsamında bir gideri olacağının halk tarafından da bilinmesi ve boş yere açılacak haksız davaların önlenmesinde bir caydırıcı olmasıdır.

Karar İlam Harcı Kesinleşmeden İstenir Mi?

Karar ilam harcı kesinleşmeden istenebilir. Karar ve ilam harcı kesinleşmeden icra edilemeyecek hükümler kapsamına giren durumlarda kararın kesinleşmesi beklenmeden talep edilebilir. Bu nedenle davanın durumuna bağlı olarak karar ve ilam harcı bazı durumlarda hüküm kesinleşmeden istenebiliyorken bazı durumlarda istenemez.

Karar ve ilam harcının hüküm kesinleşmeden istenmesi durumunda mahkeme tarafından hükmün kesinleşmeden icra edilemeyecek türden bir hüküm olduğu anlamına gelir.

Karar İlam Harcı Zaman Aşımı

Karar ilam harcı zaman aşımı 5 yıldır. 6183 sayılı yasada bulunan 102/1 hükmü kapsamında tahsil edilme süresi 5 yıldır. Borç 5 yıl içinde tahsil edilemezse zaman aşımına uğrar.  Zaman aşımına uğraması halinde ise borç sahibi borcunu ödemek isterse ödeme kabul edilir.

Zaman aşımı süresi hakkında sürenin hesaplanmasına yönelik farklı yöntemler mevcuttur. Zamanaşımını kesen sebepler ise aynı yasanın 103. Maddesine dayanarak ortaya çıkmaktadır. Zaman aşımına neden olan başlıca sebepler;

  • Ödeme emri tebliği,
  • Alacağın teminata bağlanmış olması,
  • Alacağın bir ödeme planına bağlanarak tahsil edilmeye karar verilmesi,
  • Borcun ödenmesi,
  • Borca dair haciz tatbiki,
  • Tahsilat hali,
  • Mala dair bildirim yapılması,
  • İhtilaf bulunması halinde kaza mercileri tarafından verilen bozma kararı. 

Karar İlam Harcı Ödenmezse Ne Olur?

Karar ilam harcı ödenmezse dava ile ilgilenen hukuki birim tarafından ödeme yapması gereken kişinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine bir yazı gönderilir. Bu yazı ile birlikte borcu tahsil etme görevi artık o vergi dairesine verilir.

Vergi dairesi ilgili kişiye bir yazı göndererek borcunu ödemesi gerektiğine dair bildirim yapar. Borç yine de ödenmezse bu durumda faiz süreci başlar. Borcun teminine ilişkin vergi dairesinin uygulamaları devam eder. Açık bir ifade ile devlet karam ve ilam harcı ödemesini mutlaka borçlu kimseden tahsil eder. 

Karar ve İlam Borcu Nereye Ödenir?

Karar ve ilam borcu internet üzerinden doğrudan ödenebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı resmi web sitesine girildikten sonra kişi kimlik bilgileri ve banka kartı bilgileri ile karar ve ilam borcunu hızlı bir şekilde ödeyebilir.

Ödeme yapılabilen farklı kanallar bulunsa da en güvenilir ödeme kanalı Gelir İdaresi Başkanlığı’dır. Talep edilen tutarın %75’i tebliğden itibaren 1 ay içinde ödenmelidir. Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden yapılacak olan ödemelerde tecil dosya numarası gereklidir.

Tecil dosya numarası yapılandırılmış olan karar ilam harcının ödenmesinde kullanılan anahtardır. Borcun %25’lik ilk ödemesi dava açılmasından sonra 1 ay içinde yapılır. Borcun kalanı ise borç tebliğinden sonra 2 ay içinde yapılmalıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir