1. Anasayfa
  2. Borçlar Hukuku

Kefil Borcun Ne Kadarından Sorumludur? Kefil Borcu Ödemezse?

Kefil Borcun Ne Kadarından Sorumludur? Kefil Borcu Ödemezse?
kefil borcun ne kadarindan sorumlu
0

Kefil borcun kefil olduğu kadarından sorumludur. Daha açık bir ifade ile kefil olan kişi kefalet sözleşmesinde belirttiği miktar kadar sorumluluk sahibidir. Bir örnekle açıklayalım. 100.000 TL’lik bir borç için kefil olduğunuzu varsayalım. Kefalet sözleşmesinde borcun %75’i olan 75.000 TL için kefil olduğunuz yazıyor ve bu belgeyi imzaladınız.

Kefil bu durumda borcun kefil olduğu kadarı olan 75.000 TL’sinden sorumlu olur. Borcun tamamından ya da daha azından sorumlu olması gibi bir durum söz konusu değildir. Asıl borç miktarı ile kefilin bir ilişkisi olmayacaktır. Kefil, kefalet sözleşmesinde yer alan miktar kadar borçtan sorumludur.

Kefil Oldum Borcunu Ödemiyor Ne Yapmam Gerekir?

Kefil olduğunuz kişi borcunu ödemiyor ve borcu ödemek size düşüyorsa bu durumda kefaletinizi kontrol ederek işe başlayın.

Kefillik sözleşmesinde yer alan tarihi kontrol edin. 10 yıllık zaman aşımını yakalamış olabilirsiniz. Öte yandan kefil olunan kimse borcu ödemiyorsa bu durumda kefil olan kimse borçtan yükümlü hale gelir. Kefilin kendisine ulaşan icra ödeme emri sonrasında borç artık kefile geçmiş demektir.

Kefilin kefalet sözleşmesini imzalarken evli olması ve eşinin rızasını belirten bir imza olmaması halinde kefalet düşebilir. Bu gibi açıklıklardan faydalanmak için mutlaka bir avukata başvurmakta fayda var. Kefil olduğunuz kimse borcunu ödemiyorsa o kimse ile iletişime geçmeyi deneyebilir ya da kefaleti düşürmek için bir yol olup olmadığını araştırabilirsiniz.

Kefil Borcun Faizini Öder Mi?

Evet, kefilin borcun faizini de ödemesi gerekebilir. Bu durum açık bir şekilde kefalet sözleşmesinde yer alan sorumlu kabul edilen borç tutarı ile ilişkilidir.

Kefil olan kimse borcun ne kadarına kefil ise o kadarlık tutarı borç faizli olsun ya da olmasın ödemek zorundadır. Kefilin borcun ne kadarlık kısmına kefil olduğuna bağlı olarak ödenmesi gereken tutarın faizli olup olmaması göz önünde bulundurulmaksızın kefalet sözleşmesinde yer alan tutar kadar borç ödenmesi talep edilir.

Kefil Olan Kişi Vefat Ederse Borcu Ne Olur?

Kefil olan kişi vefat ederse borç kefilin mirasçılarına düşer. Bu durum kesin olarak kefilliğin miras olarak aktarıldığı şeklinde bilinmektedir. Borç sahibi borcu ödeyemiyor ve borç sahibine ulaşılamıyorsa borç kefilden talep edilir.

Kefilin borcu öderken ya da ödemeye başlamadan önce hayatını kaybetmesi halinde borç kefil olan kimsenin mirasçılarına düşer. Mirasçıları tarafından ödenmemesi halinde ise kredi notunda düşme ve ilerleyen süreçte haciz gibi sorunlar ortaya çıkar.

Kefillik Ne Zaman Biter?

Kefillik, kefil olunan kişinin borcunu ödemesi halinde biter. Kefillikten kurtulmak için başvurabileceğiniz bir yöntem de eşinizin rızası olmadığını dile getirmektir.

Evli çiftlerde taraflardan birinin başka bir borç sahibine kefil olması için evli olan her iki tarafın da kefillik sözleşmesini imzalaması gerekir. Evlilikte taraflardan birinin rızası olmaması halinde kefillik düşer. Kefilliğin düşmesi için rızası olmayan eşin dava açması gerekir.

Dava sonuçlanana kadar kefillik devam eder. Davanın kefilliğin düşmesini isteyen eşin tarafından kazanılması halinde kefillik düşer. Bu durumda kesin olarak kefillikten kurtulmak eşin rızası olmamasını beyan etmesi ile mümkün diyemeyiz. Ancak geçmişte bu şekilde girişimler olmuş ve kefilliğin düştüğü de görülmüştür. Kefilliğin biteceği bazı durumlar;

  • Borç sahibinin borcunu ödemesi,
  • Kefil olunan kimsenin hayatını kaybetmesi halinde kefilliğin miras yolu ile mirasçılarına geçmesi,
  • Kefalet sözleşmesi üzerinden 10 yıl geçmesi,
  • Kefil olan kimsenin asıl borç sahibinin borcunun kefil olduğu kadarını ödemesi.

Kefilliğin bitmesine ilişkin 10 yıl sınırı bulunmaktadır. Kefil olan kimse kefil olduğu tarihten itibaren 10 yıl boyunca kefilliğini sürdürür. 10 yıl geçtikten sonra kefillik zaman aşımına uğrar. Kefaletin uzatılması ya da yeniden verilmemesi halinde 10 yıl geçmesi ile birlikte kefillik son bulur. 

Kefil Borcu Ödemezse Ne Olur?

Kefil borcu ödemezse alacaklı haciz talebinde bulunabilir. Bu nedenle kefilin borcu ödememesi halinde alacak sahibi haciz talebinde bulunursa kefilin mal varlığına haciz konulması görülen bir durumdur.

Öte yandan kefilin borcu ödememesi halinde borç sahibi gibi değerlendirilerek hukuki süreç başlatılabilmesi de mümkündür. Bu nedenle kefil olan kimse borcu sahiplenmek zorundadır. Bu sahiplenme en başında kefalet sözleşmesi imzalanırken zaten yapılmıştır.

Kefil Borcunu Ödemezse Hapse Girer Mi? 

Kefil olan kimse asıl borç sahibinin borcunu ödemezse hapse girebilir. Bu durum hukuki sürecin başlatılması ile ortaya çıkar. Kefil olan kimsenin borç yükümlülüğü asıl borç sahibinin borcunun vadesinin gelmesi ve borcun ödenmemesi ile ortaya çıkar.

Kefil olan kimsenin borcu sahiplenmemesi gibi durum söz konusu olamaz. Borç halihazırda kefalet sözleşmesi ile önce borç sahibine sonra kefil olan kimseye bağlanmıştır. Kefil olan kimse borcunu ödemezse alacaklı taraf önce haciz yöntemine başvurur.

Haciz ile kefilden borcun temin edilememesi halinde hukuki süreç devam eder ve hapis istemine kadar dava uzayabilir. Bu noktada kefil borcunu ödemezse hapse girmesi görülebilen bir durum olarak karşımıza çıkar.

Kefilin Borcu Mirasçılara Geçer Mi?

Evet. Kefilin boru mirasçılara da geçebilir. Kefilin borcunu ödememesi ve hayatını kaybetmesi sonrasında kefalet sözleşmesinde yer alan tutar kadar borç kefilin mirası olarak mirasçılara geçer. Mirasçılara geçen borcun ödenmemesi halinde ise alacaklı olan taraf haciz talebinde bulunabilir, hukuki süreç başlatabilir.

Önce İpotek Mi Kefil Mi? 

Önce rehine müracaat zorunluluğu bulunmaktadır. İpotek ettirilen mallara müracaat sonrasında kalan borçtan kefilin kefil olduğu kadar borç kefilden talep edilir. Bu nedenle önce ipotek edilen mallar satılarak borcun temin edilmesi sağlanmalıdır.

İpotek edilen malların satılması sonrasında dahi kalan borçlar söz konusu ise bu noktada kefile başvurulur. Kalan borcun kefilin kefalet sözleşmesinde onayladığı kadarı da kefilden temin edilmek üzere kefile ihbar çekilir. Kefilin borç yükümlülüğü ihbar sonrasında başlar.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir