1. Anasayfa
 2. Borçlar Hukuku

Kiracı İhtarnamesi Nedir? Hangi Durumlarda Çekilir? Örnek

Kiracı İhtarnamesi Nedir? Hangi Durumlarda Çekilir? Örnek
kiraciya ihtarname
0

Kiracı ihtarnamesi, mülk sahibi tarafından kullanan kiracıya yapılan sözlü uyarı niteliği taşıyan bir evraktır. Farklı durumlarda çekilebilen ihtarnamenin en çok kullanıldığı durum ise kiranın ödenmemesi olduğu söylenebilir. Kiracının çıkarılması veya aradaki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yazılı ihtar çekmek önem arz eder. Özellikle hukuki mercilere sirayet eden durumlarda sözlü uyarılardan ziyade yazılı ihtar bulunması mülk sahibinin lehine işler. Aşağıda kiracıya ihtar çekme durumları ve kiracı ihtarname örneği de sunulmuştur.

Kiracıya Hangi Durumlarda İhtar çekilir?

Taşınmaz malların kiralanması veya satılması durumunda farklı sebeplerle ihtar çekilebildiğini belirtmek gerekir. Buna göre şu durumlarda borçluya / kiracıya ihtarname çekilebilir:

 • Kira bedelinin sözleşmede belirtilen vadede ödenmemesi
 • Kiralanan taşınmazın aidat gibi giderlerinin ödenmemesi
 • Sözleşmede belirtilmişse; kiracının vaat ettiği tarihte mülkü boşaltmaması
 • Kiralanan mülkü bir başkasının satın alması durumunda kiracının çıkarılmak istenmesi
 • Kiralanan mülkün amacına uygun kullanılmaması durumunda tahliye için
 • Kiralanan mülkün kullanım şekli bakımından komşuları/çevreyi rahatsız etmesi
 • Kiralanan mülkün özenli kullanılmaması, demirbaşlarına zarar verilmesi
 • Kira sözleşmesinin feshini gerektirecek diğer durumlar
 • Banka aracılığıyla edinilen mülkler için borç taksitlerinin vadesinde ödenmemesi

Kiracı İhtarnamesi Örneği

Ankara … Noterliğine

İHTARNAMEDİR

Keşideci: (ev sahibinin bilgileri yazılmalı)

Vekili: Av. Sinan Alkan – Çanakkale

Muhatap: (Buraya kiracının bilgileri yazılır)

Konu: Kiracıya kiralanan taşınmaz mülkün müvekkile boşaltılmış şekilde teslim edilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

(Bu bölüme yapılan kira sözleşmesinin ne zaman ve kimler ile imzalandığını, kiraya verilen taşıınmaz mülkün bilgilerini, kiraya verilen mülkün tahliyesinin istenme sebebini, hangi şartlarda hangi zamana kadar tahliye istediğinizi yazmanız gerekir. Buraya taleplerinizi de yazabilirsiniz)

Kaşideci Vekili

Av. Sinan Alkan

İhtarname Geldikten Sonra Ne Olur?

Farklı kanallarla kiracıya ihtarname geldikten sonra, ihtarnamede belirtilen konuların en geç 30 gün içerisinde çözümlenmesi gerekir. Yukarıda sayılan sebeplerle taşınmazın sahibi tarafından noterden ihtarname göndermek seçeneği tercih edilmişse bu, kiracı için bağlayıcı niteliktedir. Kiracı, belirtilen hususları 30 gün içerisinde çözüme kavuşturmaması halinde konut/işyerinden tahliye edilebilir. İhtara rağmen çözülmeyen konuların tespiti halinde ise yargı yoluyla kiracının tahliyesi mümkündür.

Banka aracılığıyla konut/işyeri alındığı durumlarda da bankadan ihtarname gelmesi durumunda, borçlunun 30 gün süre içinde vadesi geçen borcu ödemesi gerekir. Bu süre içerisinde borcun ödenmemesi halinde olay yargıya taşınabilir. Bunun sonucunda da mülkün geçici ya da kalıcı olarak geri alınması söz konusu haline gelebilir.

İhtarname Kime Çekilir?

Büyük çoğunluğu ev sahibi tarafından kiracıya ihtarname niteliğinde olan uyarılar, bankalar tarafından borçlu müşterilere de uygulanır. En yaygın olarak borcun/kiranın zamanında ödenmemesi durumunda ihtarname çekildiği bilinir. Bu durumda borçlunun/kiracının ödemesi gereken tutarı 30 gün içerisinde yatırması gerekir.

Sözlü veya posta yoluyla yazılı olarak çekilmesi de mümkün olan ihtarnamenin hukuki süreçlerde en çok fayda sağlayanı ise noterden ihtarname göndermek olarak belirtilir. Ev sahibi tarafından kiracısına sözlü olarak uyarı yapılabilir veya posta yoluyla yazılı olarak bildirilebilir. Hukuki merciler karşısında muhatap açısından en önemli belge olarak noter ihtarnamesi kabul edilir.

İhtar Çekme Ücreti Ne Kadar?

Noter aracılığıyla ihtar çekme ücreti 2022 yılında 155 TL ile 1000 TL arasında uygulanmaktaydı. Noter fiyat tarifesi güncellemesi bazı alanlarda henüz yapılmadığı için ihtar çekme ücreti 2023 yılı için halen aynı rakamlarla uygulanıyor. Noter aracılığıyla çekilen ihtarnamelerin hukuki geçerliliği, diğer türden sözlü ve yazılı ihtarlara göre oldukça yüksek olduğundan sık tercih edilen bir işlemdir. Kira ve alacak bedelleriyle kıyaslandığında düşük bir meblağ olması nedeniyle ev sahipleri/alacaklılar tarafından çekilecek olan ihtarnameler en çok noter aracılığıyla gerçekleştirilir.

Bunun haricinde posta yoluyla ihtarname çekilmesinin tercihi durumunda, yalnızca posta ücreti ödenecektir. İhtarnamede olması gereken şartların taşınması halinde resmi geçerliliği olmaktadır. Ayrıca posta yoluyla ihtarnamelerin iadeli taahhütlü gönderilmesi gerekir. 30 günlük mehil müddeti alıcı teslim alınca başlamaktadır. Bu nedenle hangi gün teslim aldığının ihtar çekenin elinde belge olarak bulunması gereklidir.

Bir başka ihtar çekme yöntemi ise avukat aracılığıyla gerçekleşir. Alacaklı kişi/kurumun avukatına durumu sözlü olarak iletmesi halinde avukatlar borçlu/kiracıya yazılı olarak ihtarname gönderebilirler. Bunun ücretleri ise avukatlık anlaşmasına bağlı olarak değişmektedir.

İhtarname Karşı Tarafa Nasıl Gönderilir?

Noterden ihtarname göndermek seçeneğinde zaten noterler aracılığıyla süreç usulüne uygun şekilde yürütülmektedir. Bununla birlikte şahsi olarak yazılı ihtar çekmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar bulunur. Aynı hususların noter ihtarnamesinde yer alıp almadığının da kontrol edilmesi gerekebilir. Buna göre ihtarnamede bulunması gereken özellikler:

 • İhtar çeken kişinin kimlik yazılı adı ve soyadı (kısaltma kullanılmayacak)
 • İhtar çeken kişinin resmi ikamet adresi (fiilen farklı bir adreste oturuyorsa ayrı olarak belirtilmesi gerekmektedir)
 • İhtar çekilme nedeni net olarak yazılmalıdır
 • İhtar çekenin ıslak imzası
 • Muhatabın kimlikte yazılı adı ve soyadı (kısaltma kullanılmayacak)
 • Muhatabın resmi ikamet adresi (fiili adresten farklı olması durumunda ayrı olarak belirtilmesi)
 • Noter aracılığıyla çekiliyorsa noter mührü ve imzası ile birlikte tescil tarihi (hem yazıyla hem rakamla yazılı olması gerekir)

Kişisel olarak posta yoluyla ihtarname göndermek isteyenler bu şekilde hazırladıkları ihtarnameleri bir A4 kağıdına yazarak postaya verebilirler. İadeli taahhütlü olarak gönderilen ihtarnamelerin teslim alındığına dair belgenin saklanması gerekmektedir.

Noter aracılığıyla ihtar çekilmesi durumunda ise muhatabın ikamet adresine teslim edilen ihtarnamenin teslim tarihi resmi kayıtlarda tutulur.

Noterden İhtar Çekmek Ne Demek?

Noterden ihtar çekmek, herhangi bir taşınmaz mal üzerinde kiracı/borçlu durumunda olan kişiye, ücretin ödenmemesi de dahil olmak üzere, noter aracılığıyla yazılı uyarıda bulunmaktır. Yukarıda belirtildiği üzere farklı sebeplerle noterden ihtarname göndermek mümkündür. Noter ihtarnamesinin hem alacaklı hem de borçlu açısından bağlayıcı bir belge olduğu bilinmelidir. Noterden ihtar çekilen kişi borcunu belirtilen süre içerisinde ödemezse tahliye yoluna gidilebilmektedir.

1 yılı aşan kira sözleşmelerinde kiracının “kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliyesi” için bir kira yılı içerisinde en az 2 kira bedelini zamanında ödememesi nedeniyle ihtar çekilmesi gerekli olduğu belirtilmelidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir