1. Anasayfa
 2. Borçlar Hukuku

Ev Sahibi Sözleşme Bitince Kiracıyı Çıkartabilir Mi?

Ev Sahibi Sözleşme Bitince Kiracıyı Çıkartabilir Mi?
ev sahibi sozlesme bitince kiraciyi cikartabilir mi
0

Aynı konutta 10 yıl kirada oturulması hariç olmak üzere, haklı sebepler gösterilmeden sözleşme bitmiş olsa dahi kiracı evden çıkartılamaz. 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda belirtilen kiracı hakları doğrultusunda, kira sözleşmesi bitmiş dahi olsa, kiracının evden çıkarılması söz konusu değildir.

Ev sahibinin kiracıyı çıkarmak için gösterebileceği haklı sebepler:

 • Aynı kiracının 10 yıl boyunca aynı konutta oturuyor olması
 • Kiralanan mülkün amacına uygun kullanılmaması
 • Konutta tadilat yapılması (evin yıkılıp yeniden yapılması gibi büyük tadilatlar kastedilir)
 • Kiracının aynı bölgede sahibi olduğu başka bir mülk olması (ev sahibinin önceden haberi olmaması şartıyla)
 • 1 yıl içerisinde 2 kira bedelinin ödenmemiş olması (ikisi için ayrı olarak ihtar yapılmış olması gerekir)
 • Kiracının komşuları rahatsız ettiğinin beyan ve tespiti
 • Ev sahibinin kendisi, eşi, çocukları ya da anne-babasının ikamet edebileceği başka bir konut olmaması ve kiracının oturduğu evde oturma ihtiyacı ortaya çıkması (3 ay önceden tebliğ edilmeli)

Bu sebeplerin haricinde ev sahibi kiracıyı evden çıkarma süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. 10 yıl boyunca aynı evde kiracı olarak oturan kişilerin bu süre sonunda haklı gerekçeler olmadan evden çıkarılması söz konusu olabilmektedir.

Kira Kontratı Bittikten Sonra Kiracı Ne Kadar Süre Oturabilir?

Kira kontratının bitmesi, evin tahliyesi için gerekli bir durum ortaya çıkarmaz. Sözleşme bitiminden 15 gün önce tahliye için haklı gerekçeler gösterilerek evden çıkarılma talep edilmemesi halinde kiracı evde oturmaya devam edebilir.

Kira sözleşmesinde belirtilen süre sona erdiğinde, yeni kontrat yapılmasa bile önceki kontratta belirtilen oranda artış yapan kiracı, ödemeye devam ettiği müddetçe konutta oturabilir. Yalnızca yukarıda maddeler halinde sayılan tahliye sebepleri halinde kiracının çıkarılması söz konusu olabilir.

5 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kirayıcı Çıkarabilir Mi?

Ev sahibinin haklı tahliye gerekçeleri olmadan kiracıyı evden çıkarabilmesi için aynı konutta 10 yıldır oturuyor olma şartı aranır. Dolayısıyla 5 yıllık kiracıların tahliyesi için haklı gerekçeler olması gerekir.

Çeşitli platformlarda ev sahibi kiracıyı evden çıkarma süresi 5 yıl olarak belirtilmiş olmasına rağmen, kanunda belirtilen sürenin 10 yıl olduğu ifade edilebilir. Buna göre aynı evde 5 yıl oturan kiracının çıkarılması için gerekçeler sunulması ve bunların samimi kabul edilmesi gereklidir.

Ev sahibi Sözleşme Süresinin Bitimine Dayanarak Kiracıyı Tahliye Edebilir Mi?

Kiracı ve kiralayan arasında imza altına alınan süreli kira sözleşmelerinin süresi evin tahliyesi için yeterli kabul edilmez. Süresi biten sözleşmede anlaşılan oranda kira artışını yaparak ev sahibine ödemeye devam eden kiracı, evde oturmaya devam edebilir.

İki taraf arasında imzalanan kira sözleşmelerinin noter onaylı olup olmama şartı aranmadan, belirtilen miktarın ödenmesi ve belirtilen oranda zam yapılması kiracıya evde oturma hakkı sunar. Haklı tahliye gerekçeleri olmaksızın kiracının çıkarılması için tek koşul ise 10 yıldır aynı kiracının aynı evde oturuyor olmasıdır.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Yukarıda belirtilen başlıklar ışığında net bir şekilde söylenebilir ki, 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkaramaz. Kiracının evden çıkarılması için aynı evde 10 yıl oturuyor olması ya da haklı tahliye gerekçeleri gösterilmesi gerekir. Kiracı;

 • Kirasını düzenli ödüyorsa,
 • Her yıl belirlenen oranlarda artış yapıyorsa,
 • Komşuları rahatsız etmiyorsa,
 • Mülkü amacına uygun kullanıyorsa,
 • İkamet edebileceği kendine/eşine ait başka bir evi yoksa,
 • Ev sahibinin birinci derece yakınlarının ikamet ihtiyacı oluşması ve aynı bölgede başka uygun konut olmaması hali

Yukarıda maddeler halinde sayılan durumlar 1-10 yıl arasındaki tüm kira sözleşmeleri için geçerlidir. Bu şartların sağlanması halinde 10 yılını doldurmayan kiracılar evden çıkarılamaz.

Kiracılı Evin Satılması Durumunda Kiracı Çıkarılabilir Mi?

İçerisinde kiracı bulunan meskenin bir başkasına satılması halinde kiracının çıkarılması önceden tebliğ edilmek ve belirli şartlar sağlanmasıyla mümkün olabilir. Bu durumlar şöyle sıralanabilir:

 • Yeni ev sahibinin tadilat yaptırmak istemesi (evi büyütme, küçültme ya da yıkıp yeniden yapma) halinde en az 1 ay önceden bildirilmesi.
 • Yeni ev sahibinin ikamet edeceği başka bir konut olmaması ve kiracıya en az 1 ay önce bildirmesi.
 • Kira kontratının bitmesine 6 aydan uzun süre varsa, bildirilerek 6 ay içinde boşaltılması.
 • Kiracının kirasını geciktirmesi veya eksik ödemesi.

Yukarıda sayılan durumlar kiracılı evin satılması durumunda kiracının çıkarılması için kullanılabilecek haklı gerekçelerdir. Hepsinden önceden tebliğ zorunluluğu olduğunun vurgulanmasında yarar vardır. Bu durumların bulunmaması halinde ise, ev sahibi ile kiracının yaptığı sözleşmenin muhatabı yeni ev sahibi olarak değişirken, ayrıca bir kontrat yapılmasına gerek bulunmaz.

Bu durumda kiracının evden çıkarken depozitoyu alması için, eski ev sahibinin depozito bedelini yeni ev sahibine teslim etmesi gerekir. Böylelikle kiracı evde masraf gerektiren bir arıza bırakmadıysa evi tutarken ödediği depozitoyu yeni ev sahibinden tahsil eder.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir