1. Anasayfa
  2. Miras Hukuku

Miras Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer? Ne Zaman Sonuçlanır?

Miras Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer? Ne Zaman Sonuçlanır?
miras paylasimi davasi ne kadar surer
0

Miras paylaşımı dava süresi ortalama 2 yıl sürmektedir. Yasal süre olarak 731 gün sınırı tanınmış olmakla birlikte, çeşitli nedenlere bağlı olarak bu süre aşılabilir. Mal sahibinin vefatı halinde varisleri tarafından açılan davalara miras paylaşımı davası adı verilmektedir.

Miras davası, yalnızca varisler kendi arasında anlaşamadığında açılır. Mirasçıların kendi arasında anlaşma sağlaması halinde, noter huzurunda mal paylaşımı davaya gerek kalmadan yapılabilir. Ancak çoğu miras olayında mirasçılar anlaşamadığı için mahkeme yoluna gidilmektedir.

Miras paylaşımı davasının sonuçlanma süresini etkileyen bir dizi neden bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak dava süresi uzayabilir. Bu uzamanın ortaya çıkmaması adına tarafların uzlaşma anlayışı içinde olması gerekmektedir.

Miras Davası Mahkeme Ne Zaman Sonuçlanmaktadır?

Malikin vefat etmesi nedeniyle hak sahibi mirasçıları, kendi aralarında anlaşamamaları halinde, miras davası açabilirler. Bu davaların Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılması gerektiği ayrıca belirtilmelidir. Miras davalarının süresini etkileyen birkaç farklı neden bulunur.

  • Davacı ve davalılar tarafından verilen çelişkili ve/veya gerçeği yansıtmayan beyanlar
  • Tarafların anlaşma yoluna gitmemesi
  • Varsa vasiyette belirtilen miras paylaşımı
  • Malikin sağlığında yaptığı mal paylaşımı
  • Paylaştırılacak olan mirasın içerisinde mallarla birlikte borç da bulunması
  • Malikin (sağlığında) yasal mirasçılar dışında hak sahibi gösterdiği kişiler olması (yeğen vb.)
  • Dava açılan mahkemenin yoğunluğu

Tüm bu etkenler ışığında miras paylaşımı dava süresi 6 ay ile 2 yıl arasında değişebilir. Ayrıca taraflara avukat vekalet etmesi halinde, bu süre genellikle kısalma eğilimindedir.

Miras Davası Ev Satışı Ne Kadar Sürer?

Miras davası taraflarından olan davacı ve davalı arasında hak iddia etme, beyanda bulunma, şahit/delil gösterme gibi durumlar açısından bir fark olmadığını belirtmekte yarar vardır. Davayı açan taraf davadan vazgeçse bile, davalıların talebi devam ediyorsa dava devam eder.

Mirasçılardan bir ya da birkaçının söz konusu taşınmazın satılarak kendi payına düşen miktarın tahsil edilmesi amacıyla ev satış davası açılabilir. Bu davalarda tarafların sağ olmaması durumunda, onun da mirasçılarının beyanı esas alınır.

Bu doğrultuda miras davası ev satışı süresi de paylaşım süresiyle paralellik gösterir. Genel olarak aynı nedenlere bağlı olarak ev satış davası 2 yıla kadar uzayabilir. Yine burada da tarafların anlaşma yoluna gitmesi önem arz etmektedir.

Reddi Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Kimi durumlarda mirasçılardan bir ya da birkaçı ya da hepsi, murisin mirasını kabul etmeyebilir. Yasal olarak intikal eden mirasın kabul edilmemesi halinde reddi miras davası açılması gerekir. Genellikle muris ile varisler arasındaki olumsuz ilişki ya da borçların mallardan fazla olması gibi durumlarda reddi miras yapıldığı görülür. Reddi miras davası süresi de aynı şekilde 6 ay ile 2 yıl arasında sürebilir.

Bu süre zarfında, varsa borçların ödenmesi ya da faiz işletiminin durdurulması ile ilgili ara kararlar çıkabilir. Dava kesin olarak sonuçlandığında faizlerin ödenip ödenmeyeceği ya da ne miktarda ödeneceği gibi durumlar hakkında net bilgiler verilir. Böylece hem mirasçıların hem de alacaklının korunması amaçlanır.

Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde görülen reddi miras davalarının da murisin son ikamet ettiği yerleşim yerinden sorumlu mahkemeye açılması gerekir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir