1. Anasayfa
  2. Borçlar Hukuku

Müteselsil Ne Demek? Müteselsil Sorumluluk, İmza ve Borçlu Kavramları

Müteselsil Ne Demek? Müteselsil Sorumluluk, İmza ve Borçlu Kavramları
muteselsil ne demek
0

Müteselsil, zincirleme ya da dayanışma anlamını içermektedir bununla birlikte ticari ilişkilerde, borç ya da kefil gibi kavramların yanında kullanılmaktadır. Bu bağlamda müteselsil sorumluluk ise, birden çok kişinin yerine getirmesinde sıratla ve tek başına sorumlu olmak anlamına gelmektedir. Kısaca birden çok kişinin borcunu üstlenme olarak da bilinmektedir. Alacaklıya karşı asıl borcun tamamını ödemekle yükümlü olan kişidir.

Müteselsil Sorumluluk Kaç Yıl?

Müteselsil sorumluluk ile arasında müteselsil borç ilişkisi olan ve borca katılan kişilerden asıl kişilerin her biri borçtan sorumludur. Özellikle malvarlığı ve işlete devralınması halinde önceli borçlunun devralan ile birlikte 2 sene boyunca sorumluluğu bulunmaktadır.

Burada yazılanlar hukuki terimleri içermektedir. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse bir işletme devralındığında eskiden kalan borçlarla birlikte devralan kişi de borçtan bir şekilde sorumludur ve 2 sene boyunca borç durmaktadır.

Müteselsil Sorumluluk Nasıl Doğar?

Müteselsil sorumluluk, TBK ile doğmuştur. İlgili hükümlerin 162’de düzenlenmiş olup hükme, “Birden çok borçludan her biri alacaklıya karşı borç hükümlerini gerektiren ve borcun tamamından sorumlu olduğunu kabul etiğini bildirirse borçluluk doğmaktadır.” Doğan bu borçluluk ile birlikte de sorumluluk süreci doğmuştur.

Burada önemli olan borçluların tümünün borç ilişkisini kabul etmesidir. Bu kabul ile birlikte de sorumluluk doğmaya başlamıştır. Bu süreç borcun tamamı ödeninceye kadar da devam etmekledir. Borç bitmesi ile sorumluluk ortadan kalmaktadır.

Müteselsil İmza Ne Demek?

Müteselsil kefil kavramı burada ilk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda sorumluluk doğuran halleri kapsayan kişilere aynı zamanda kefil de denmektedir. Borçtan sorumlu olan kimselerdir. Yapılan sözleşmeler dâhilinde bir takım borçlar sunulmaktadır. Bu durumda kefil ve borçlu imza atar. Bu duruma da müteselsil imza ismi verilmektedir.

Müteselsil Sorumluluk Örnek?

Müteselsil Sorumluluk örneği verecek olursak; örneğin beş kişinin bir kişiye 5000 lira borcu olsun. Alacaklı kişi alacağını tek bir kişiden tahsil edebilir. Bu durumda diğer kişiler boru ödeyen kişiye borçlanmaktadır. Yani o beş kişi bu sefer kendi arasında borcu paylaşım ödemesini gerçekleştirecektir.

Müteselsil Sorumluluk Hangi Şirketlerde?

Müteselsil durumunu oluşturan şirketlerin kesinlikle ortaklarının bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda ortaklar arasına borç ilişkisinin olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan her şirket bu kavramı kapsamaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir