1. Anasayfa
 2. Hukuk Kavramları

Rücu Nedir? Hukukta ve Sigortada Rücu Ne Demek?

Rücu Nedir? Hukukta ve Sigortada Rücu Ne Demek?
rucu nedir hukukta sigortada
0

­Rücu, Bir kişinin hukuki anlamda diğer bir kişinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı dava açılması durumunda haklarını ve sorumluluklarını devralması olayıdır. Arapça kökenli bir kelimedir ve anlamı “dönmek” veya “caymak” olarak karşımıza çıkar. ­Rücu kavramı genel olarak sigorta hukukunda karşımıza çıkar.

Rücu İşlemi Nasıl Yapılır?

Rücu işlemi şu şekilde yapılır:

 • Sigorta şirketi rücu hakkından yararlanabilmek için ilk olarak sigorta yaptıran tarafa sorumluluğu altındaki tazminatı ödemelidir.
 • Sigortalayan tarafın halefi durumunun bitmesi halinde sigorta şirketi bu kişinin yerine hukuken geçerek kusurlu tarafa rücu etme hakkı elde eder.
 • Sigorta şirketi tazminatı ödeyip aynı zamanda kusurlu tarafında tespit edilmesi halinde en az iki yıl içerisinde rücu davası açma hakkına sahiptir.
 • Dava açıldığı takdirde on yılı geçmeyecek şekilde sonuca varmalıdır.
 • On yılı geçmesi halinde dava düşer.

Rücu davası Kime Açılır?

Rücu davası sadece sigortalı ile sigorta şirketi arasında gerçekleşmez. Üçüncü taraflara da açılabilen davalardır. Sigorta şirketinin bu hakkından yararlanabilmesi için ilk olarak sorumluluğu altında olan tazminatı sigortalıya ödemesi gerekir.

­Rücu Etmek Ne Demek?

Rücu etmek söz konusu kişinin sorumluluklarından caymasını ifade eder. Tüzel veya özel kişilere karşı geçerli olan bu kavram sigorta şirketini de kapsar. Sigorta şirketinin bu sorumluluklarından vazgeçebilmesi için rücu talebinde bulunması gerekir.

Rücu Davaları Ne Kadar Sürer?

­Rücu davaları tazminatın tamamının ödendiği ve beraberinde sorumlu olan diğer kişinin de tespit edildiği tarihten itibaren iki yılı geçmemelidir. Aynı şekilde tazminatın tamamının ödenmesi halinde bu süreç on yılı geçmeyecek şekilde sonuca kavuşturulmalıdır. Aksi halde dava zaman aşımına uğrar ve düşer.

­Kaskoda Rücu Nedir?

Kaskoda rücu, hasara sebep olan taraftan sigorta şirketi tarafından talep edilen tazminattır. Kaskoda rücu hasar doğuran durumlarda sıkça karşımıza çıkar.  Sigorta şirketi sahip olduğu haklar dahilinde kusurlu tarafa rücu etme hakkı elde eder.

­Sigorta Rücu Davası Nedir?

Sigorta rücu davası, sigorta şirketinin ortaya çıkan zararı teminat altına aldığı kadarını sigortalıya ödedikten sonra kusurlu tarafa karşı açtığı davadır. Sigorta şirketi sigortalıya ödediği miktarı kusurlu taraftan tazmin edebilir.

SGK Hangi Durumlarda Rücu Davası Açar?

SGK şu durumlarda rücu dava açar:

 • Dul kalan eşin yeniden evlenme ihtimali halinde
 • Bilinen dönem hesabı tespiti halinde
 • Bilinmeyen dönem hesabı tespiti halinde
 • Kusur oranının tespit edilmesi halinde
 • Destek paylarının tespit edilmesi halinde
 • Çocukların destek sürelerinin tespit edilmesi halinde
 • Gelirin tespit edilmesi halinde
 • Bakiye ömrün tespit edilmesi halinde
 • ­­­­­­İş kazası veya meslek hastalığında üçüncü kişinin sorumlu olması halinde
 • İş kazası veya meslek hastalığında işveren ve üçüncü kişinin birlikte sorumlu olması halinde
 • İş kazası veya meslek hastalıklarında sağlık hizmeti giderleri konusunda
 • ­ İş kazası veya meslek hastalığını bildirme yükümlülüğüne uyulmaması durumunda
 • Sağlık raporu alma yükümlülüğüne uyulmaması durumunda
 • Sigortasız işçi çalıştırılması durumu gibi konularda SGK rücu etme hakkı elde eder.

Rücu Yok Ne Demek?

Rücu yok, kaza gerçekleştikten sonra yetkili kişilerce yapılan araştırmada hasar ve kusur oranı tespit edilir. Kusur oranı sıfır çıkması durumunda sigorta şirketleri kusuru sıfır çıkan tarafa rücu edemez ve hak talep edemez.

Rücu Hakkı Kaç Yıl?

­Rücu hakkı, tazminatının hepsi ödenip karşı tarafın sorumlusu da öğrenildiği tarihten başlayıp iki yıl içerisinde dava etme imkânı tanır. Bu tarihten itibaren on yıl içerisinde sonuca kavuşmadığı takdirde zaman aşımına uğrar.

Sigorta Şirketi Kime Rücu Eder?

Gerçekleşen kazada veya maddi zarar durumlarında ortaya çıkan zararı sigorta şirketi teminatı altına aldığı miktarı sigorta yaptıran kişinin zararını karşılamak için kullanmakla yükümlüdür. Sigorta şirketinin teminatı altına aldığı miktarı aşıyorsa ortaya çıkan zarar, şirket hatalı sürücüye veya aracın sahibine karşı rücu hakkını kullanabilir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir