1. Anasayfa
  2. Mahkeme ve Dava Bilgileri

Yargıtayda Dosya Arşivde Ne Demek? Ne Kadar Sürer?

Yargıtayda Dosya Arşivde Ne Demek? Ne Kadar Sürer?
yargitayda dosya arsivde
0

Yargıtayda dosya arşivde ifadesi dosyanın incelenmek üzere sıra beklediğini ifade eder. Yargıtay gönderilen dosyaların teslim işlemi gerçekleşir. Ardından dosya takip numarası verilerek arşive gönderilir. Savcı incelemesi sırası gelene kadar dosya burada bekletilir. Dosyanın giriş tarihi ve sıra numarası dikkate alınarak, en eski dosyalardan en yenilere doğru sırayla inceleme yapılır.

İstisnalar hariç olmak üzere itiraza kapalı bir karar süreci yöneten Yargıtay daireleri dosyaları sırayla ve dikkatle incelemektedir. Bir üst bozma yetkisine sahip olan kurum Anayasa Mahkemesi olması nedeniyle, verilen kararın anayasa hükümlerine aykırı olmaması halinde Yargıtay kararlarına itiraz edilemez.

Yargıtay Arşiv Aşaması Ne Kadar Sürer?

UYAP ya da e-Devlet üzerinde görünen “dosya Yargıtay arşivde” ifadesi 2 yılı aşkın sürelerle devam edebilir. 1 aydan kısa olmamak üzere Yargıtay arşiv aşaması 2 seneyi bulduğuna dair örnekler mevcuttur. Yargıtay’a kabul edilen dosyalar arşive alınarak bekletilir. Dosya sayısının fazlalığı ve Yargıtay’ın son karar mercii olması nedeniyle, yargılama işlemleri uzun sürebilmektedir.

Yargıtay arşiv aşamasının süresinin 352 gün (yaklaşık 1 yıl) olduğu bilinir. Bu süre içerisinde sırası gelen tüm dosyalar tek tek Yargıtay incelemesine tabii tutulur. İnceleme süresi ise 473 gün olarak kabul edilir. Böylelikle dosyanın Yargıtay’dan çıkması toplam 825 gün (yaklaşık 2,5 yıl) olarak sürmektedir.

Yargıtayda Dosya Arşivde Ne Kadar Bekler?

İtiraz sonucu Yargıtay’a gönderilen dosyalar kabul edildikten sonra 1 yıla kadar arşivde bekletilir. Bunun nedeni dava ve dosya sayısının fazlalığıyla birlikte Yargıtay’ın nihai karar verme çabasıdır. Belirtilen sürenin yalnızca arşivde bekleme süresi olduğu yeniden vurgulanmalıdır. Bu sürenin bitiminde dosya incelemeye çıkar. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı tarafından dosya incelemesi yapıldıktan sonra karar bağlanır.

Yargıtayda İncelemede Olan Dosya Kaç Günde Çıkar?

yargitayda incelemede olan dosya kac gunde cikar

Yargıtay incelemelerinin süresi 473 güne kadar çıkabilir. Yaklaşık olarak 1,5 yıllık bir süreye kabul eden inceleme aşaması Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılır. Arşiv aşamasında ortalama 1 yıl bekletilen dosya, sırası geldiğinde Yargıtay incelemesi için sevk edilir. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, dosya üzerinde incelemeleri yaparak bir karara varır. Bu karara itiraz yolu ise sadece iki şekilde mümkündür.

  • Anayasaya aykırı bir durum olması halinde Anayasa Mahkemesi’ne
  • Yargıtay Cumhuriyet Savcılığının bir üst mercii olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat

Yargıtay Dosya Sırası Nasıl İşliyor?

Yargıtay dairelerinde incelenecek olan dosyalar tebliğname numarası en eski olandan başlayarak yapılır. Dosyaların yargıtaya kabulü sırasında verilen bu numaralar, aynı zamanda dosyanın takibi için de kullanılır.

Çeşitli nedenlerle yerel mahkemelerin verdiği kararın bozulması için temyiz yoluna gidilebilir. Bu durumda dosya Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenmek için gönderilecektir. Kabul ve arşiv aşamalarının ardından dosyalar en eskiden en yeniye doğru sırayla inceleme için sevk edilir.

Yargıtaydan Sonra Dosya Nereye Gider?

İtiraz sonucu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen dosyalar Yargıtay Ceza Dairesine teslim edilir. Anayasa Mahkemesi ya da Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz başvurusu yapılana kadar dosya burada tutulur. İlgili mercilere başvuru gelmesi halinde dosya çıkarılarak ilgili makama ulaştırılır. Böylece yargılama süreci üst makamlarca yeniden görülür.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir