1. Anasayfa
  2. Doçentlik

Doçentlik Dosyası Hazırlama Danışmanlık ve Destek

Doçentlik Başvuru Dosyası Hazırlama Talepleriniz ve Bilgi Almak İçin: 0850 888 63 62 Arayabilirsiniz.

Doçentlik Dosyası Hazırlama Danışmanlık ve Destek
Doçentlik Dosyası Hazırlama
0

Doçentlik dosyası hazırlama, doçent unvanının kazanılması için gerekli dokümanların bir araya getirildiği çalışmadı. Doçentlik başvuruları güncel olarak DBS (Doçentlik Bilgi Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Bu sistemde doçent adaylarının alan fark etmeksizin tüm kişisel bilgileri, deneyimleri, eğitim aldığı ve çalıştığı kurumlar, tüm eserleri ve bu eserlere ait belgeler eksiksiz olarak yer almalıdır. Bu şekilde sistem başvuru aşamasına geçilmesine izin vermektedir. Başvuru esnasında puanınızın hesaplandığı bu sistemde, başvuru anına kadar yeterli puan alıp alınamadığından ve dosya içeriklerinin doğruluğundan emin olunamayabilir.

Bu işlemler için yeterli vakti olmayan ve sürecin sorunsuz ilerlemesini isteyen doçent adayları için doçentlik dosyası hazırlama hizmeti sunulmaktadır. Doçentlik dosyası hazırlama hizmeti, doçent adayının başvurmak istediği alanın şartlarına göre; puan yeterliliğinin kontrolü için bir puan tablosu oluşturulması, tüm eser dosyalarının ÜAK (Üniversiteler Arası Kurul) tarafından belirlenen formata getirilmesi, DBS’ ye hazırlanan tüm bu dosya ve bilgilerin eksiksiz olarak işlenmesi aşamalarından oluşur.

Doçentlik Başvuru Dosyası İçin DBS’ye Yüklenecek Belgeler

Doçentlik için DBS’ye yüklenmesi gereken belgeler şunlardır:

1.Öğrenim Bilgisi

Tez ve öğrenim bilgileri “güvenli veri” olarak YÖKTEZ üzerinden çekilebildiğinde bu alana ekstra bir belge yüklenmesi gerekmez. Sistemden güvenli veri biçiminde dosyanın ve bilgilerin çekilememesi ise kısa sürede çözümlenebilen bir sorundur. Bazı durumlarda ise sisteme belge de yüklenmesi gerekli olabilir.

2.Yabancı Dil Bilgisi

Bu alanda da yabancı dil verileri güvenli veri olarak çekilebilir olmalıdır ancak sınava 2002 yılından önce girilmiş olması ya da bazı istisnai durumlarda onaylı belge girişi gerekebilmektedir. Yüklenmesi gereken belge sisteme yüklendikten sonra başvuru tarihi sona ermeden sınavlara yönelik evrakın da posta aracılığı ile ÜAK’a gönderilmesi gerekmektedir.

3.Görevler

Doçent adayının akademik görevleri sisteme eklenebilmektedir. Adayın minimum 2 yıllık akademik kadro bilgisi mevcut değilse, bu süreyi dolduracak şekilde akademik görevlere belge eklenmelidir.

4.Ders Bilgisi

Aday tarafından verilmiş olan derslerin ilgili alanlar doldurulmak suretiyle sisteme eklenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda ders verilen kurumdan alınmış olan belgeler de yüklenmelidir.

5.Yayın Bilgileri

Adayın bütün yayınlarını ve yayınlara ait belgelerini eksiksiz biçimde sisteme yüklemesi gerekmektedir. Her bir yayın türü için doçentlik kriterleri göz önünde bulundurularak belgeler hazırlanmalı ve sisteme eklenmelidir.

6.Ödül-Tasarım-Patent Bilgisi

Adayın patent, tasarım ya da ödül almış olma durumu mevcut olduğunda belge yükleme alanından kanıt niteliğine sahip olan belgelerini yüklemesi gerekmektedir.

7.Projeler

Adayın katılşdığı projelere yönelik bilgileri de sisteme belgeleri ile eklemesi gerekmektedir.

8.Sanatsal Faaliyetler

Adayın başvuru yaptığı temel alan kapsamında sanatsal faaliyetlerine ilişkin belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir. Bazı alanlarda belgelerin tıpkı yabancı dil bilgisinde olduğu gibi posta yolu ile ÜAK’a gönderilmesi gerekebilmektedir.

9.Sertifika, Araştırma, Diğer

Adayın bu alanda yükleyeceği belgeler, deneyim türüne göre değişmektedir. Sertifika için ekstra belge yüklenmesi istenmezken araştırma seçeneği tercih edildiğinde sistem belge istemektedir.

Doçentlik Dosyası Hazırlama Kapsamında Sunulan Hizmetler

Doçentlik dosyası hazırlama kapsamında şu hizmetler verilmektedir:

  1. Puan hesabının yapılması ve yayınlara ait Q ve endeks değerlerinin takibi,
  2. Varsa eksik yayınların tespit edilmesi,
  3. Puan hesabı sonrasında yayınların DBS’ye uygun şekilde hazırlanması,
  4. Başvuru sistemi açıldığında beyanname doldurulması ve başvurunun tamamlanması şeklinde hizmetler mevcuttur.

Doçentlik Dosyası Hazırlama Destek Almak Size Ne Kazandırır?

Doçentlik dosyası hizmeti almak, sürecin doğru biçimde yönetilmesi, aynı zamanda eksiksiz ve hatasız olarak Doçentlik Bilgi Sistemi’ne giriş yapılması ve başvuru süreçlerinin başarılı bir biçimde tamamlanması açısından önemli avantajlara sahiptir. Aday profesyonel destek aldığında stres düzeyi minimumda kalır ve dosyalarının sistemine doğru ve eksiksiz olarak yüklendiğinden emin olur.

Doçentlik Dosyası Hazırlama İle Doçentliğe Bir Adım Daha Yaklaşın

Doçentlik dosyası hazırlama hizmeti ile siz de bu başvuru sürecini içiniz rahat ve stressiz bir şekilde geçirebilirsiniz. Uzman kadromuz ve başvuru yapılan temel alanlarda deneyim sahibi ekibimizle başvuru sürecinde yanınızdayız. Bu kapsamda puan hesaplama, yayınların hazırlanması, DBS’ye yükleme işlemlerinin tamamlanması, kontrol ve başvuru tarihlerinde sistem açıldığında beyannamenin doldurulması ve başvurunun tamamlanması hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Fiyat ve hizmetlere yönelik daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Doçentlik Dosyası Hazırlama Ücreti Ne Kadar?

Doçentlik dosyası hazırlama ücretleri dönemden döneme ve firmalara göre değişiklik göstermektedir. Güncel fiyatlar 35.000 – 40.000 arasında değişmektedir. ÜAK tarafından belirlenmiş olan doçentlik başvuru zamanları (günümüzde yılda 2 kez) yaklaştığında firmaların kontenjanlarının dolması veya yapılması gerekenler için kalan sürenin kısalması gibi sebeplerden fiyatlarda artış gözlenebilir.

Doçentlik Dosyası Hazırlama Kesin Sonuç Verir Mi?

Doçentlik dosyası hazırlama hizmeti ile kesin kabul alıp alınamayacağı merak konusudur. Ancak bu hizmet temel anlamda, evrak işlerinin eksiksiz yapılması ve çalışılan firmanın tecrübesi sayesinde konforlu bir başvuru süreci yaşamayı kapsamaktadır. Bu dönemde stresli olan doçent adaylarının sorularının yanıtlandığı, dosya eksiklerinin tamamlandığı bir hizmet ile süreç konusunda danışmanlık almasıdır. Kesin kabul alınması gibi bir durum söz konusu değildir, bu doçent adayının başvurusu tamamlandıktan sonra onun alanına göre atanan jürinin inceleyeceği ve vereceği bir karardır. Adayın deneyimleri, eserlerinin alanı ile birebir ilgili olması, eser sayısı ve kalitesi gibi faktörler başvurusunun sonucunu belirleyecektir.

docentlik dosyasi hazirlama danismanlik

Doçentlik başvurusu konusunda hizmet veren bir firma ile çalışıldığında toplam puanın yetip yetmeyeceğini bilmeden başvuru sürecine hazırlanma durumu ortadan kalkar. Şartların sağlandığına emin olduktan sonra gelecek başvuru döneminde veya bazı eksiklikler olduğu takdirde bir sonraki dönemde bu eksikler tamamlanarak başvurma kararı verilebilir.

Dosya hazırlama hizmeti almanın en faydalı yanlarından birisi beyannamenin doğru doldurulmasıdır. Başvuru sırasında “Beyanname” doldurularak hangi eserlerin jürinin değerlendirmesine sunulduğu seçilmektedir. Alana göre puanda değişiklik gösteren birçok kural vardır. Doçent adayının başvuracağı alana göre hangi eserleri puanlandırması gerektiği, hangilerinden kurallara göre puan alamayacağı ve değerlendireceği eserleri hangi başlık altında değerlendirirse hem puanı hem istenen şartları sağlayacağı belirlenir. Başvuru sırasında sistem otomatik olarak puan verdiği için toplam puan başvuru yapmaya uygun olarak görülebilir. Ancak kurallara göre puanlamaya dahil edilen eserlerden bazıları jüri tarafından değerlendirmeye alınmadığında asgari şartları sağlayamamaktan dosya reddedilir. Doçentlik dosyası hazırlama hizmeti alındığında, bu gibi aksiliklerin önüne geçilmiş olur.

Doçentlik Eser İnceleme Ne Kadar Sürer?

Doçentlik başvurusu yapılan dönem bittikten sonra, DBS’ den veya ÜAK’ ın sitesinden diğer aşamalar takip edilmelidir. Yaklaşık 1-1.5 ay gibi bir süre sonunda jüriler atanmaktadır. Doçent adayının sistemde seçtiği alan ve (anahtar kelime seçilmesi gereken bir alansa) anahtar kelimelerle en çok uyuşan jüri atanır. Böylelikle doçent adayının eserleri, içerik bakımından da o alanda uzman kişiler tarafından incelenir. İncelemenin bitişi ve sonucun belli olması konusunda net bir süre yoktur. Bu konuda net bir tarih verilememesinin sebebi, sürenin her aday için farklı olmasıdır. Sürecin daha kısa veya uzun sürmesi sonucun olumlu veya olumsuz olduğuyla ilgili bir anlam ifade etmez. Genel olarak başvurunun tamamlanmasından sonra 6 ay gibi bir sürede sonucun açıklandığı söylenebilir.

Kaynak: https://teztarama.com/

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir