1. Anasayfa
  2. Hukuk Tarihi

İlk Kez Yazılı Hukuk Kuralları Oluşturan Uygarlık Hangisidir?

İlk Kez Yazılı Hukuk Kuralları Oluşturan Uygarlık Hangisidir?
ilk kez yazili hukuk kurallari olusturan uygarlik
0

İlk kez yazılı hukuk kuralları oluşturan uygarlık Sümer Uygarlığı’dır. Keşfedilen en eski yazılı kanun MÖ 2050 yılı civarında Sümer uygarlığı tarafından hazırlanmıştır. Ur-Nammu yasaları olarak bilinen bu tablet, günümüze dek ulaşan en eski kanun maddeleri içeren yazılı belgedir. Ancak belgenin yazılı olduğu kil tablet günümüze dek hasarsız biçimde ulaşamamıştır. Günümüze dek neredeyse tüm maddeleri ile ulaşan ilk yazılı kanun Asur Kralı Hammurabi tarafından yürürlüğe konan Hammurabi Kanunudur.

İlk Yazılı Hukuk Kurallarının Özellikler:

  • Genellikle ceza, ticaret ve aile ilişkileri gibi konuları düzenlerler.
  • Toplumsal düzeni korumayı amaçlarlar.
  • Yasaları hazırlayan hükümdara tanrısal bir güç atfeder ve onu ülkenin başı kabul ederler.
  • Kıyas uygulamalarına ve para cezalarına sıklıkla başvururlar.
  • İdam ve diğer bedensel cezaları yaygın olarak kullanırlar.

Tarihte Bilinen İlk Yazılı Hukuk Kurallarını Kim Yapmıştır?

Tarihte bilinen ilk yazılı hukuk kurallarını Sümer Kralı Ur-Nammu, ya da onun ölümünden sonra oğlu Shulgi yapmıştır. MÖ 2050 – 2100 yılları arasında yapıldığı düşünülen bu kanunların yer aldığı tabletler şu anda İstanbul Arkeoloji müzesinde sergilenmektedir. Tabletlerin pek çok parçası kayıp olduğu için tam bir kanun niteliği taşımaz, ancak bu yapıt medeni hukuk ve ceza hukuku alanında yaptığı düzenlemeler ile ilk kanun örneği sayılmaktadır.

Yunanlılar Yazılı Hukuk Kurallarının İlk Örneklerini Vermişler Midir?

Antik Yunan Uygarlığı, modern yazılı hukuk kurallarının ilk örneklerinden bazılarını vermiştir. Antik Yunan uygarlığının ilk dönemlerinde yazılı hukuk kuralları yoktu, adalet sistemi genellikle töreler ve gelenekler üzerinden işlerdi. Bu durum toplumsal karışıklıklara, hatta kimiz zaman savaşlara sebebiyet veriyordu. MÖ 620 yılında Yunan kanun koyucu Drakon, bilinen ilk yazılı Yunan kanunlarını kaleme almıştır. Bu kanun halka duyurulabilmek için geniş tabletlere ve duvarlara yazılarak şehir merkezlerine dikilmiştir. Bu kanun genellikle ceza hukuku, aile hukuku ve ticaret hukuku alanında düzenlemeler yapmıştır.

Töre Yazısız Hukuk Kuralları Hangi Devlete Aittir?

Töre adı ile bilinen yazısız hukuk kuralları Eski Türk Devletlerine aittir. Orta Asya büyük devletler kurmuş olan eski Türk toplumlarının pek çoğunda, yerleşik hayata geçilmediği için kodifiye edilmiş bir hukuk sistemi yoktu. Ancak bu durum, bu toplulukların kanun tanımaz ve adaletsiz bir toplumda yaşadıkları anlamına gelmezdi. Toplumun genelinin uymayı zorunlu saydığı, uymayanlara toplumun çeşitli cezalar öngördüğü bu yazısız yasalara töre denirdi.

Modern Türk hukukunda bile kanun özellikle ticaret ile ilgili hükümlerin yorumlanması için yerel örf adete, yani töre hukukuna gönderme yapmaktadır.

Töreyi Yazılı Hale Getiren İlk Türk Devleti Hangisidir?

Töreyi yazılı hale getiren bilinen ilk Türk Devleti Göktürklerdir. Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk anıtlarından oluşan Orhun Kitabeleri ile Türk töresi yazılı hale getirilmiştir.

Tarihte İlk Hukuk Kurallarını Kim Yapmıştır?

Tarihte ilk kez yazılı hukuk kuralları kimin tarafından yapılmıştır maalesef bilinmiyor. Hukuk kurallarına dair bilgimiz yazılı tarihin başlaması ile birlikte günümüze ulaşabilmiştir. Ancak insanlığın toplu yaşama geçtiği ilk andan beri toplum içinde ilkel de olsa bir hukuk düzeninin var olduğu söylenebilir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir