1. Anasayfa
  2. Borçlar Hukuku

Bir Kişi En Fazla Kaç Kişiye Kefil Olur? Aile Üyeleri Kefil Olur Mu?

Bir Kişi En Fazla Kaç Kişiye Kefil Olur? Aile Üyeleri Kefil Olur Mu?
birden fazla kisiye kefil olmak
0

Bir kişi teknik olarak birden fazla kişiye kefil olabilir. Kefillik sürecinde belirli bir sınır yoktur. Ancak bankalar kefillik şartları arasında çoğu zaman bir kişiye daha önce kefil olmuş birini tekrar başka biri için kefil olarak kabul etmezler.

Kefillik oldukça riskli ve tehlikeli bir uygulamadır. Hem banka için hem de kefil olan kişi için risk barındırdığından çoğu banka birden fazla kişiye kefil olma durumunu, kefil olan kişinin maddi durumu yeterli olsa bile kabul etmez.

Birden Fazla Kişiye Kefil Olunur Mu?

Birden fazla kişiye kefil olunabilir. Ancak kefil olunabilmesi için mutlaka bankaların onay vermesi gerekir. Kefil olunan borç tutarının kefil olan kişinin ödeyebileceği kadar olduğundan emin olunduktan sonra banka tarafından kefillik kabul edilir.

Halihazırda birine kefil olan birinin tekrar kefil olmak istemesi halinde tekrar maddi durumu değerlendirilir. Banka her iki durumda da kefil olan kişinin daha önce kefil olduğu borç ile birlikte şu an kefil olmak istediği borcu ödeyebileceğine karar vermesi halinde birden fazla kişiye kefil olunabilir.

Kefil Olan Biri Tekrar Kefil Olabilir Mi?

Kefil olan birinin tekrar kefil olması maddi durumuna ve bankanın onay durumuna bağlıdır. Bir kişi başka birine kefil olduysa bu durumda onun gelir düzeyi banka tarafından kefil olmaya uygun bulunmuş demektir.

Halihazırda birine kefil olan birinin başka birine daha kefil olabilmesi için banka tarafından gelir düzeyinin her iki borcun da ödenmesine uygun olduğuna dair tespit edilmesi gerekir. Çoğu zaman bankalar birine kefil olan birini tekrar kefil olarak kabul etmek istemez.

Bankaların kefil kabul şartlarında sadece daha önce birine kefil olmuş olmakla ilgili değil aynı zamanda kredi borcu bulunmakla ilgili maddeler de bulunur. Birçok banka halihazırda kredi borcu olan birini kefil olarak başka bir borçlu için kabul etmez.

Annem Bana Kefil Olabilir Mi?

Evet anneniz size kefil olabilir. Annenin maddi geliri ve kefil olmaya uygun şartları taşıyor olması halinde çocuğuna kefil olması mümkündür. Ancak kefil olacak kimse evli ise eşinin kefil olmasına izin veren bir izin kâğıdı yazması şarttır.

Kefil olunurken evli olunması halinde mutlaka eşin de izni alınmalıdır. Eş izni olmadan birçok banka kefil kabul etmiyor. Kefil olan kişi borçlunun annesi bile olsa bu durumda baba izni şartı aranmaktadır.

Kardeş Kefil Olabilir Mi?

Evet, kardeş kefil olabilir. Kefil olacak kişinin mevcut borca konu olan maddi yükümlülüğü yerine getirebileceğinden emin olunması kefil olarak kabul edilmesi için yeterlidir. Kardeşin kardeşe kefil olması için sadece kefil olacak kişinin maddi sorumluluğu alacak durumu olması yeterlidir.

Kardeşler arasında kefil olunabilmesinin bir şartı da borcun ortak olmamasıdır. İki kardeşten biri tek başına bir borcun yükümlülüğü altına girerse ve bunun için kefil olarak kardeşini gösterirse bu durumda borç sahibi borcu ödeyemezse ödenmeyen tüm borç kefilden talep edilir.

Uzaktan Kefil Olunur Mu?

Hayır. Bir kişinin başka birinin borcuna kefil olması için imza atması gerekir. Bazı durumlarda sadece imza da yeterli olmayabilir. İmzanın yanı sıra kefil olacak kimse evli ise eşinin onayını belirten bir imzalı kâğıt da hazırlaması gerekir.

Kefil olunurken aynı zamanda kefil olacak kişinin maddi durumunu ortaya koyan bir maaş bordrosu talebi de olabilir. Bankalar tarafından talep edilen kefil gereksiniminde kefilin borcu ödeyecek gücü olduğundan emin olunması için bu tarz uygulamalar yapılmaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir