1. Anasayfa
  2. Hukuk Kavramları

Hukukta Müvekkil Ne Demek? 15 Soru 15 Uzman Cevap

Hukukta Müvekkil Ne Demek? 15 Soru 15 Uzman Cevap
hukukta muvekkil nedir
0

Müvekkil, hukuk terminolojisinde bir başkasına bir işlemin kendi ad ve hesabına yürütülmesi için vekalet veren kişi demektir. Vekalet verilen kişi çoğu kez bir avukattır. Ancak örneğin tapu işlemlerinin yürütülmesi gibi bazı işlerde avukat olmayan kişiye de vekalet verilebilir.

Müvekkil Kime Denir?

Müvekkil, başkasına bir işlemini yürütmesi için vekalet veren kişiye denir. Vekalet ilişkisinde vekaleti veren kişiye müvekkil, vekalet alan kişiye ise vekil denir. Yürütülmesi söz konusu olan işlem bir dava ise avukat vekil, davası görülen kişi ise müvekkil olur. Davanın türü müvekkil sıfatını etkilemez.

Müvekkilim Ne Demek?

Müvekkilim ifadesi, avukatların dosyasını üstlendikleri kişiyi tanımlamak için kullandıkları bir ifadedir. Avukat müvekkilim diyerek kendisine dosyasını yürütmesi için vekalet vermiş kişiyi kasteder. Bu kişi bir hukuk, ceza ya da idare davasının ya da icra takibinin tarafı olabilir.

Müvekkil Vekalet Ücretinden Feragat Edebilir Mi?

Avukatlık Kanunu’nun 164. Maddesi gereğince müvekkil vekalet ücretinden feragat edemez. Buna göre dava sonunda karar ile karşı tarafa yüklenecek olan avukatlık masrafı avukata aittir, dolayısı ile bundan feragat mümkün değildir.

Kimi zaman uygulamada icra dosyalarında dosya dışı ödeme ile feragat yapılan hallerde avukatlık ücreti de buna bağlı olarak feragat konusu olmaktadır. Bu halde avukatın tarifeye göre alması gereken ücretten müvekkil ve karşı taraf müteselsilen sorumludur, avukat her ikisinden de ücretini talep edebilir.

Müvekkil Vefat Ederse Ne Olur?

Müvekkil ve vekil arasındaki ilişki ölüm ile birlikte son bulur. Bu karşın uygulamada, müvekkilin mirasçılarının devam edebileceği davalarda genellikle hakimler vekile süre vererek veraset ilamı çıkarmasını ve mirasçılara ulaşmasını, onlardan aldığı vekalet ile davaya devam etmelerini tavsiye etmektedir. Bu, usul ekonomisi kaygısı ile yapılan bir uygulamadır. Böylelikle görülen dava devam edecek, yeni baştan bir dosyanın açılıp incelenmesine gerek kalmayacaktır.

Avukatın Savunduğu Kişiye Ne Denir?

Avukatın mahkemede haklarını savunduğu kişiye müvekkil denir. Müvekkiller dava içerisindeki konumlarına göre hukuk davaları için davacı, davalı ve katılan, ceza davaları için sanık, şüpheli, mağdur, müşteki gibi isimler alabilir.

Avukatın Müşterisine Ne Denir?

Avukatın müşterisine müvekkil denir. Avukatlar bir ürün satmadığı için bu kişiler için müşteri ifadesi kullanılmaz. Avukat, vekalet sözleşmesi çerçevesinde asilin yani müvekkilin işlerini kendi işi gibi yürütür, yani vekalet eder. Bu nedenle avukatın dosyasını üstlendiği kişiye müvekkil denir.

Avukat Müvekkil İlişkisi Nasıl Bir İlişkidir?

Avukat müvekkil ilişkisi vekalet sözleşmesine dayanan bir ilişkidir. Avukat, vekalet sözleşmesi ile kendisine bırakılan işleri müvekkili adına ve yararına yürütür. Avukat ve müvekkili arasındaki ilişki aynı zamanda güven ve gizliliğe dayanan bir ilişkidir. Avukat, müvekkilinin çıkarlarını kendi çıkarı gibi gözetmekle ve dava dışında müvekkilinin verdiği bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Aksi takdirde mesleğinin gereklerini ağır biçimde ihlal etmiş olur.

Avukatlar Suçluları Savunur Mu?

Avukatlar, suç işlemiş kişileri de savunabilir. Bir suç işlemiş kimselerin de herkes gibi avukat tarafından temsil edilme hakkı vardır. Suç işlemiş bir kimseyi savunan avukatın görevi müvekkilinin suçtan aklanmasını sağlamak değildir. Avukatın görevi, kişinin işlediği suçtan başka bir suç hakkında hüküm giymesini önlemek, yargılama sırasında onun haklarını gözetmek ve kanunda o suçun karşılığı olarak görülen cezayı almasını sağlamaktır. Avukattan müvekkili adına yalan beyanda bulunması kanuna uygun değildir, ancak müvekkiline suç isnat edebilecek soruları cevaplamaktan kaçınabilir.

avukatlar herkesi savunmak zorunda mi

Avukatlar Herkesi Savunmak Zorunda Mı?

Herkesin avukat tarafından savunulma hakkı vardır, ancak her avukat her davayı üstlenmek zorunda değildir. Avukat bir konu hakkında uzmanlık sahibi olduğunu düşünmediği, etik olarak o davayı savunurken rahat etmeyeceği ya da başka herhangi bir neden ile müvekkil adayını reddedebilir. Ancak bu reddi vekalet çıkarılmadan, ya da çıkarıldıktan sonra makul bir süre içinde bildirmelidir. Aksi takdirde kişi hakları zarar göreceğinden, avukat müvekkilin dosyasını üstlenmek durumunda kalabilir.

Vekalet ilişkisi, kuruluşu için her iki tarafında karşılıklı birbirine uygun irade beyanını gerektiren bir sözleşmedir. Bu nedenle avukat davayı üstlenmek istemezse, yukarıda belirtilen özel durumlar hariç, vekalet ilişkisi kurulmaz.

Avukat Her Bilgiye Ulaşabilir Mi?

Avukat yalnızca dosyada yer alan, ya da savunmasını kurması için gereken hususlarda bilgiye ulaşabilir. Davaya etki etmeyecek özel bilgilere ulaşamaz. Avukat, kişiye özel bilgilere ulaşmayı ancak mahkeme yolu ile talep edebilir. Kamuya açık bilgiler hariç kendiliğinden bilgileri alarak dosyaya ekleyemez.

Avukat Başka İlden Dava Alabilir Mi?

Avukatların başka ilde görülecek davaları da üstlenmesi mümkündür. Ancak bu dava tek seferlik bir iş değilse ya da avukatın şehir dışında çok fazla davası varsa bu hususu bağlı olduğu Baroya bildirmelidir.

Avukatın Kullandığı Araç Aranabilir Mi?

Avukatın kullandığı aracın aranmasına yönelik yasada açık bir yasak yoktur, adli ve idari nedenli aramalar sırasında avukatın kullandığı araç da aranabilir. Bu husus tartışmalı olsa da teoride avukatın kullandığı aracın aranması, uygulamada sık karşılaşılan bir durumdur. Ancak avukatın üstü, bürosu ve konutunun aranması özel hükümlere tabidir. Bunlar savcı kararı ile aranamaz, mahkeme kararı ve arama sırasında hazır bulunması gereken bazı kişilerin katılımı ile gerçekleştirilebilir.

Karşı Tarafın Avukatı Beni Arayabilir Mi?

Sizi temsil eden bir avukat yoksa, karşı tarafın avukatı dosya ile ilgili hususları konuşmak üzere sizi arayabilir. Ancak avukatla temsil halinde karşı tarafın avukatı sizin avukatınız ile görüşmelidir. Avukat, dava dosyasına ilişkin işlemleri yürütürken asil gibi davranabilir. Yani nasıl karşı taraf sizi arayabiliyorsa, avukatı da arayıp bilgi verebilir.

Müvekkil Kazanma Yöntemleri

  • CMK ve Adli Yardım hizmetleri için gönüllü olmak, maddi getirisi fazla olmasa da yeni dosyalar edinmek isteyen genç avukatlar için uygun yöntemlerdir.
  • Sosyal çevreyi genişletmek. Genellikle insanlar başka bir sosyal çevrede tanıdıkları kişileri, ya da tavsiye üzerinde ulaştıkları kişileri avukat olarak tercih eder.
  • Aktif bir internet sayfası kurmak. Avukatların reklam yapması yasak olsa da aktif bir internet sayfası daha çok kişiye ulaşmanıza yardımcı olabilir.
  • Kart bastırmak / taşımak. Avukat olduğunuzu duyan pek çok kişi size hukuki sorunlarını anlatmaya başlayacaktır. Bu durumda konuyu fazla uzatmadan ana hatları ile dinleyip kartınızı vererek onları büronuza davet etmeniz, müvekkil kazanmanız için faydalı olabilecektir.
  • Derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına üye olmak. Dernekler ve sivil toplum kuruluşları, sık sık bir avukattan danışma hizmeti almaya ihtiyaç duyar. Böyle topluluklarda aktif bir üye olmanız halinde bu iş için seçilerek yeni müvekkiller kazanabilirsiniz.
  • Baro komisyonlarına katılmak. Pek çok baro, kadın hakları çocuk hakları gibi özel konulara yoğunlaşan komisyonlar kurar. Bu komisyonların toplantılarına aktif olarak katılmanız ve uzmanlaşmak üzere eğitim almanız daha çok insana ulaşmanıza yardımcı olacaktır.
  • Meslektaşları ile dayanışma içinde olmak. Her avukatın uzmanlık alanı farklıdır. Meslektaşları ile dayanışma içinde olan ve davası kendi uzmanlık alanına girmeyen müvekkil adaylarını meslektaşlarına yönlendiren avukatlar sayesinde hem müvekkiller daha kaliteli hizmet alacak, hem de meslek içi dayanışma sağlanacaktır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir