1. Anasayfa
 2. Hukuk Kavramları

Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir? Hangi Davalara Bakar?

Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir? Hangi Davalara Bakar?
sulh hukuk mahkemesi nedir
0

Sulh hukuk mahkemesi, belirlenmiş özel hukuk davalarını görüşmek için kurulmuş olan bir mahkemedir.  Asli görevinin mahkeme olduğu aslıya hukuk mahkemesi ile birlikte kurulmuş iki mahkemeden biridir. Sulh hukuk mahkemeleri, tek hâkimli olmakla birlikte adliyede yargı çerçevesinde kurulan mahkemedir. Özel hukuk uyuşmazlıklarının yargılanması davasına bakar.

Asliye hukuk mahkemesi ile birlikte sulh hukuk mahkemesi de özel hukuk davalarının uyuşmazlıklarını inceleyen iki temel mahkemedir. Genel mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinin görevi asıl olarak yapar. Sulh hukuk mahkemesi ise görevi istisna olarak gerçekleştirir. Özel kanun davaları sulh hukuk mahkemesince görüşülmektedir. Kanunda belirtilen uyuşmazlık türü için de açıkça özel bir mahkeme kabul etmişse sulh hukuk mahkemesi “özel görevli” mahkeme kabul edilir.

Sulh Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Sulh ceza mahkemesinin baktığı davalar şu şekildedir;

 • Kat mülkiyeti kaynaklı davalarda görev yapar,
 • İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası için görevlendirilir,
 • Ev sahibi, kiracı ilişkisinde kiracının tahliyesi davasını inceler,
 • Kira bedelinin uyulmasına bakar,
 • Kira ilişkisine bakarak tespit davasına bakar,
 • Kira sözleşme iptali incelenir,
 • Miras ortaklarına temsilci ataması yapar,
 • Mirasçılık belgesinin iptalini gerçekleştirir,
 • Miras reddi davalarına bakar,
 • Terekenin borç ilişkisini ve borca batık olduğunu inceler,
 • Kayyımlık durumlarını tespiti ve incelenmesini yapar,
 • Vasinin atanması ve vasinin görevinden çekilme davasına bakar,
 • Vasiyetname açılmasına bakar,
 • Arabuluculuk uygulamasının icra edilebilirlik şerhinin verilmesine bakar,
 • Çocuk mallarının korunmasını inceler,
 • Tek başına açılmış olan zilyetliğin korunması davasına bakar.

Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi Nedir?

Sulh hukuk mahkemesi, dava konusu açısından değer ve tutara bakamdan aşağıdaki görevleri icra etmekle yükümlüdür;

 • Arabuluculuk faaliyeti kapsamında tanzim edilen anlaşma ile icra edilebilirlik şerhinin verilmesini sağlar.
 • Arabuluculuk bürosunun yetkisine dair yapılan itiraz hakkında karar vermeyi sağlar. Bu adımı 7036 sayılı Kanun m3/9 ile gerçekleştirir.
 • Arabuluculuk büroları ile Hâkim ve Savcılar kutulu tarafından belirlenen sulh hukuk hâkiminin gözetim ve denetim faaliyetleri üzerinde çalışmalar yapar. Arabuluculuk bürosunun bulunmadığı yerlerde ise büronun görevini sulh hukuk mahkemesinin tarafınca yazı işleri müdürlüğü icra eder. Bu icra işlemi hâkim denetimi ve gözetimi altında yapılır.
 • Taşınmazların kiralanmasında, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas kanununu kapsamında ilamsız icra yoluyla tahliyeye ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisi kapsamından doğan alacak davaları da dâhil olmakla birlikte tüm uyuşmazlığa konu olan davaları ve karşı davaları inceler,
 • Taşınmaz ve taşınır malların paylaşımına ve ortaklığa ilişkin davaların giderilmesini inceler,
 • Zilyetlik korunması davalarına bakar. Ek olarak da sulh hukuk hâkiminin görevlendirdiği davaları inceler.

Keşfedin: Emsal Karar

Sulh Ceza Hâkimi Neye Bakar?

Sulh Ceza Hâkimi, Sulh Ceza Mahkemesinin görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda bir Sulh Ceza Hâkimi, “Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevleri” başlığının altında yazılan görevleri icra etmekle yükümlüdür. Bu durumlar dışında duruşmaya göre nadir de olsa inisiyatif alması mümkündür.

Sulh Hukuk Mahkemesi Tespit Davası Nedir?

Sulh hukuk mahkemesinde tespit davası, bir hukuki işlem için ilişkinin veya hak varlığının, yokluğunun belgenin sahte olup olmama konusunun mahkeme tarafından karara bağlandığı dava türüdür. Tespit davası ile, yalnız hukuki ilişkilerin olup olmadığı konusunda dava açılabilir. Tespit davasına konu olan bir hukuki yarar, açılmış olan davanın ya da açılacak olan davanın konusunu içerir.

Tespit davası, Hukuk Mahkemeleri Kanunu tarafından 106.madde ile düzenlenmiştir. İlgili kanun kapsamında davayı açacak kişinin güncel bir durumda hukuki yararının olması gerekir. Maddi bir vakanın tek başına gerçekleşme durumu söz konusu değildir. Maddi vaka, hukuki uyuşmazlığa konu olan bir olay ilişkisidir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Adli Mi?

Sulh hukuk mahkemesi, adli yargı kolu içerisinde yer alır. Asliye hukuk mahkemesi ile birlikte de temel hukuk mahkemelerini oluşturur. Ek olarak bu adli mahkemeler bulundukları ilin ismi ile adlandırılır. İhtiyaç halinde bir ilde birden fazla mahkeme bulunabilir. Adli mahkeme kapsamında da aynı şekilde bir ok mahkeme türü bulunur. Bu türlerin ihtiyaca göre açılması mümkündür.

Sulh Hukuk Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Sulh hukuk mahkemesinin dava süreci tam olarak bilinmez. Dava sürecine göre işlemler yapılır. Mahkemeden mahkemeye göre de değişiklikler olur. Örnek verecek olursak, 2019 senesinde Sınai Haklar hukuk Mahkemesinde 497 günde tamamlanan bir dava, sulh hukuk mahkemesinde 112 günde tamamlandı. Fakat mahkemelerin sonlanma zamanına ilgin kesin bir bilgi yoktur.

Sulh Ceza Mahkemesinde Savcı Olur Mu?

Sulh ceza mahkemesinde savcı bulunmaz. Sulh ceza hâkimlikleri tek hâkimli olarak çalışmalarını yürütür. Sadece tutuklama durumunda sevk olması halinde şüpheli sorgusu savcı tarafından yapılır. Bu durum dışında tek hâkimli olarak davalar devam eder.

Sulh Hukuk Tahliye Kararının İcrası İçin Kesinleşmesi Gerekir Mi?

Sulh hukuk mahkemesinde düşmüş bir tahliye kararının kesinleşmeden icraya konması mümkündür. Bu nedenle bir kiracının tahliyesini sağlamak adına karar kesinleşmesini beklemeye gerek görülmemektedir. Taşınmaz tahliyesinde karar kesinleşmeden yürütülen icra hareketi sırasında hukuki anlamda bir problem yoktur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir