1. Anasayfa
  2. Hukuk Kavramları

Hukukta Müteveffa Nedir? Müteveffa Kime Denir? Davada Neden Kullanılır?

Hukukta Müteveffa Nedir? Müteveffa Kime Denir? Davada Neden Kullanılır?
hukukta muteveffa nedir
0

Müteveffa vefat etmiş kişi demektir. Müteveffa kelimesi günümüzde hukuki metinlerde kullanılmaktadır fakat karşımıza asıl eski belgelerde çıkmaktadır. Ölen kişi anlamına gelmektedir. Müteveffa sıfatının bir kimseye söylenebilmesi için o kimsenin gaip olmaması gerekmektedir. Buna göre hukuken de ölmüş bulunmanın şartlarını taşıyan kimseye söylenebilecektir.

Hukuken müteveffa olunmasına birtakım sonuçlar bağlanmıştır. Bunun en önemlisi miras hükümleridir. Buna göre ölen bir kimsenin iradesi, miras hukuku yönünden ölümle son bulmamaktadır. Kişi yaşarken bir takım kararlar vermiştir ve bunların sonucu kendisi müteveffa olunca ortaya çıkmaktadır. Miras hukuku ilkelerine göre ölen bir kimsenin sahip olduğu irade mirasına azami şekilde yansıtılmaya çalışılmaktadır. İşte bu durumda müteveffa olmanın anlamı somutlaşmaktadır.

Arapça anlamına göre ise: “Borçları tamamen tahsil edilmiş kişi.” demektir fakat günlük konuşma dilinde veya resmi evraklarda ölüm haline ilişkin kullanılmaktadır.

Müteveffa Nedir TDK?

Müteveffa TDK’ya göre iki anlam taşımaktadır; Buna göre ilk ve en yaygın kullanımı ölmüşleri, ölmüş olan kişileri belirtmek içindir. İkinci anlamı ise gayrimüslim olan ölmüş kişileri anlatmak için kullanılan bir saygı sözcüğüdür. Öte yandan görüldüğü üzere kelimenin ortak anlamı ölmüş kimseleri belirtmek için kullanılan bir isim olmasıdır. Kelime ölen kişiyi doğrudan saygı ile tanımladığı için bir isim halindedir.

Hukukta Müteveffa Ne Demek?

Müteveffa eskimiş bir sözcüktür. Güncel hukuk dilinde kullanılmamaktadır. Eski Medeni Kanun döneminde miras hukuku bölümünde geçmektedir. Buna göre hukukta müteveffa miras bırakan anlamına gelmektedir. TDK anlamından farklı olarak hukuk dilinde ölen kişinin hangi dine mahsup olduğuna ilişkin bir ayrım anlamına gelmemektedir. Miras bırakan herkes için kullanılmaktadır. Ölen kimseye bir saygı ifadesi olduğu için resmi evraklarda bu ifade kullanılmaktadır.

Miras Davasında Müteveffa Ne Demek?

Miras davasında müteveffa davaya konu mirasın asıl sahibidir. Bilindiği üzere miras hukukuna göre mülkiyet, ölüm anı ile kazanılır. İşte bu ölüm anının üstünde oluştuğu; miras ile geçen hakların sahibi, borçların sorumlusu kimse miras davasında müteveffa olmaktadır. Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi çıkaran kişiler kendilerinin müteveffanın mirasçısı yani ardılı olduklarını tespit etmek için belgeleri edinirler. Bir miras davasının taraflarını, istisnai durumlar hariç, müteveffanın devamı olan kişiler oluşturur. Genel olarak bu kişilerin mirasın paylaşımı hususunda anlaşamadıkları görülür. İşte bu kimselere kalan miras, müteveffanın hak ve borçlarıdır.

Müteveffa Eş Anlamlısı

Müteveffa eş anlamlısı muristir. Muris, miras bırakan kişidir. Muris, müteveffa ve miras bırakan sözcükleri aynı anlama gelmektedir. Hukuki ifadeyi karşılayan en güncel kullanım miras bırakandır.

Müteveffa Kime Denir?

Bir hukuki evrakta bahsedilen ölen kişiye müteveffa denir. Aynı evrakta yazan bilgiler arasında ölü farklı kişilerden bahsedilmesi gerekebilir. Bu durumlarda belgenin konusunu oluşturan asıl kişiyi belirtmek için müteveffa kelimesi kullanılır. Bir mirasçılık belgesinde mirasçının kim olduğu yazılırken kimin mirasçısı olduğu da yazılır. Mirasçı, müteveffanın mirasçısıdır.

Dava Dosyasında Müteveffa Ne Demek?

Dava dosyasında müteveffa miras bırakan kişi demektir. Dava konusunu oluşturan bir mirasçılık işlemi bulunmaktadır. Mirasçılık işlemleri, ölen kişinin yaşarken sahip oldukları, borçları veya çeşitli miras sorunlarından oluşmaktadır. Müteveffa ifadesi davanın kimin mirası için açıldığını göstermektedir.

Eğer dava bir miras davası değil ise: Müteveffa, yaşıyor iken bir dava açmış veya kendisine bir dava açılmış olabilir. Dava devam ederken kişi ölmüş olabilir. Davaya mirasçılar onun yerine devam edebilirler veya dava mirasçılara karşı devam eder. Dava dosyasında müteveffa, mirasçıların kimin yerine geçtiğini belirtmek için kullanılmaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir