1. Anasayfa
  2. Miras Hukuku

Kardeşler Arasında Tapu İptal Davası | Tüm Detayları

Kardeşler Arasında Tapu İptal Davası | Tüm Detayları
kardesler arasinda tapu iptal davasi
0

Kardeşler arası miras anlaşmazlıkları sonucunda tapu iptal davası açılabilir. Mirasçılardan birinin miras hakkının zedelenmesi durumunda da açılması gerekir. Miras hakkının zedelendiğini düşünen ya da miras hakkı zedelenen kişinin kardeşler arası tapu iptal davası açması gerekir. Burada davacı olan taraf miras hakkının zedelendiğine inanan ve bunu belgelendirmek isteyen taraftır. Davalı da mirasın büyük bölümünü üzerine alan, tapu kaydı yapılan kardeştir.

Tapu iptal davalarında muris(miras bırakan kişin) tarafından mal kaçırmak adına hileli işlem yaptığı iddia edilmektedir. Mahkeme sürecinde de tescil işleminin gerçekten doğru olup olmadığını araştırılır, taraflar dinlenir ve delilleri toplanır. Bilirkişi araştırması yapıldıktan ve dosya tekâmül işlemi ettikten sonra da dava karara bağlanır.

Bu davanın açılmasının gereği ise murisin kendi malvarlıklarının bir bölümünde serbestçe tasarruf hakkının bulunmasıdır. Burada muris tarafından mirasın bir bölümünün belirli kişilere verilmesi sorun teşkil etmez. Fakat muris, mirasçıların saklı kalan malları üzerinde tasarrufta bulunmamalıdır. Mirasçılardan biri yapılan herhangi bir tasarrufun iptalini isteyerek kendi payına alması gerekeni almak için dava açar.

Bu durumda kardeşler arasında açılacak olan dava tapu iptali davası ya da tenkis davasıdır. Bu davanın kararları Yargıtay kararlarına göre şekillenir. Bu durumda tapu iptali kararı verilmeden önce muris, mirasçıların tamamı ya da belirli bir kısmından mal kaçırılıp kaçırılmadığının tespit edilmesi gerekir. Eğer mirası bırakan kişi işlemleri hakkıyla yaparak kanuna uygun davrandıysa çocuklar arası pay bölüşümünde murisin beyanı esas alınır.

Kardeşe Verilen Tapu Bozulur Mu?

Kardeşe verilen tapu, tapu iptal davasının neticesine bağlı olarak bozulur. Dava açmadan tapuyu bozdurmanın imkânı yoktur. Bu nedenle miras alım aşamasında haksızlık olduğunu düşündüğünüzde haklarınızı hukuki yoldan aramanız gerekir. Hukuki kapsam dahilinde yapılan incelemeler, araştırmalar ve görüşler tapu iptalinin yolunu açabilir.

Tapu iptali gerçekleştikten sonra haklarınızı almanız mümkün olur. Aksi taktirde dava açmaz ve zaman aşımı süresini doldurursanız hiçbir şekilde hakkınızı almanız mümkün değildir. Kardeşe verdiğiniz tapunun bozulması için tapu iptal davası zorunludur.

Miras Paylaşımında Anlaşmazlık Olursa Ne Olur?

Miras paylaşımı ve kardeşler arası uyuşmazlık yaşandığında her mirasçının kendi hakkına göre dava açma hakkı vardır. Anlaşmazlık bir durum yaşandığında mahkemede dava ile birlikte sorun çözüme kavuşur. Aksi takdirde dava açma hakkını kullanmayan bir mirasçının aldıklarını kabul ettiği varsayılır ve herhangi bir işlem uygulanmaz.

Genellikle pay konusunda anlaşmazlık yaşandığında tapu iprtali davası açılır. Dava neticesinde eğer muris çocuklarına bilerek ve isteyerek herhangi bir hakıszlık yapmadığını düşünüyor ve bölüşmeyi uygun yaptığına inanıyorsa ve dava da gerekli araştırmalar sonucunda bu durumu netleştirdiyse herkes hakkına razı gelmek zorundadır.

Tapu İptal Davası Hangi Durumlarda Kazanılır?

  • Hukuki ehliyetsizlik

Gayrimenkulün devri için hukuki anlamda ehliyet gerekir. 18 yaşını dolduran, ayırt etme gücüne sahip, kısıtlı olmayan her birey miras verme hakkına sahiptir. Aksi bir durumda bu durumları tam karşılamayan hiçbir kimse miras bırakamaz.

  • Muris muvazaası

Mirası bırakan kişinin mirasçılardan mal kaçırma adına ölümünden önce bir başkasına sahip olduğu malları devretmiş olabilir. Bu durumda dava açılması mümkündür. Bu durumda hileli olarak tapu devri yapıldığı için dava açılır.

  • Vekâlet görevinin kötüye kullanımı

Gayrimenkul sahibi verdiği vekaletin kötüye kullanımı doğrultusunda olan hasar ve miras kaybından dolayı dava açılması mümkündür. Bir başkası sahip olduğu vekaleti kullanarak murisin mallarını alır ya da el değiştirmesine sebep olursa bu durumda da dava açılması mümkün olur.

  • Ölüme kadar bakma sözleşmesi

Genellikle anne ya da babanın hasta olmasından kaynaklı olarak yapılan sözleşmedir. Kardeşlerden biri ölene kadar anne ya da babaya bakarsa mirası da üstüne alabilir. Fakat mirası üstüne aldıktan sonra anne ya da babaya bakmazsa bu durumda tapu iptali davasının açılması mümkün olur.

  • Aile konutu

Ailenin rızası bulunmadan herhangi bir taşınmaz mal devredilir ya d el değişirse bu durum kanuna aykırı olur. Kanuna aykırı olarak yapılan tapu devirleri dava neticesinde iptal edilebilir. İspat edilmesi durumunda dava sürecinin kısa olması bile mümkündür.

  • Kazandırıcı zamanaşımı

Gayrimenkulü 20 sene ya da daha fazla kullanan bir kişi hiçbir dava açılmasına gerek kalmadan aralıksız kullandığı gayrimenkulün kendin verilmesi için dava açma hakkı vardır. Burada en az 20 sene oturduğunu tescil etmesi gerekir.

  • İmar uygulamaları
  • Zilyetlik gibi konularda da tapu iptalinin olması mümkün olur.

Tapu İptal Davalarında Zaman Aşımı Kaç Yıldır?

Kardeşler arasında tapu iptal davasının zamanaşımı 10 senedir. On sene içerisinde herhangi bir başvuru yapılmazsa mirasçıların aldıklarından memnun olduğuna kanaat getirilir ve herhangi bir tapu iptali davası açılmasına izin verilmez. Dava açmak için de kesinlikle bir uzmandan faydalanmak ve uzman görüşü neticesinde hareket etmek gerekir.

Uzmanlar ise genellikle gayrimenkul avukatları, hukuki danışmanlar ya da baroya kayıtlı herhangi bir avukattır. Genellikle sizin haklarınızı bildikleri için onların bilgilerinden yararlanmanız ve 10 senelik süreç içerisinde aldığınız paydan memnun değilseniz dava açmanız gerekir. Dava açmak için 10 sene beklemenize de gerek yoktur. Haksızlık olduğunu düşündüğünüzde ne kısa zamanda dava açmak sizin yarınıza olacaktır.

Tapu İptali Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Tapu iptali davalarınınım mahkeme masrafları dava açılışı esnasında davacıdan alınmaktadır. Tapu iptali davası ve tescil davası nispi bir harca tabii olan davadır. Burada dilekçedeki harç esas alınarak değer olarak dava konusundaki taşınmazın bedeli yazılmalıdır. Bu bedel oranında bir harç belirlenecektir. Belirlenen harç da davalı tarafından alınır.

Burada doğru beyan vermeniz oldukça önemlidir. Dava aşamasında verdiğiniz değer düşük çıkarsa harç yeniden hesaplanarak davacıya yansıtılır. Ek olarak dava açtığınızda avukatınızın olması gerektiği için avukat ücretleri ve vekâlet ücretleri de davacı tarafından karşılanır. Güncel olarak bu ödemelerin fiyatları değişmektedir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir