1. Anasayfa
  2. Miras Hukuku

İkinci Evlilikte Eşin Vefatı Durumunda Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

İkinci Evlilikte Eşin Vefatı Durumunda Mal Paylaşımı Nasıl Olur?
ikinci evlilikte esin vefati durumunda mal paylasimi
0

İkinci evlilikte eşlerden biri vefat ederse sağ kalan eş öncelikle yasal mal rejimi gereğince edinilmiş mallarda hak sahibidir. Mal paylaşımı durumunda evlilik birliği içinde edinilmiş malların ¼ ’ ine ortak olunur. Çocukların mal oranı ise ¾ ’ tür. İkinci evlilikten sonra üvey anne ile babanın birlikte elde ettiği ortak mal varlığı bulunuyorsa, üvey anne bu durumda daha yüksek orana sahiptir.

İkinci Evlilikte Mal Paylaşımı Olur Mu?

İkinci eş evlilik öncesinde edinilen mal paylaşımından ¼ oranında, evliyken elde edilen mallardan ise yarı yarıya paylaşım yapılır. Ölen eşin çocukları varsa ¾ oranında mal varlığa ortak olur. Nikah eşler arasında yasal hak bağlılıklarının tamamlayıcısıdır. Eşten miras hak sahibinde bulunma için nikahın olması gerekir. Nikahsız beraberlikte maldan pay alabilmek için vasiyetname ya da miras sözleşmesi yapılması gerekir. Miras sözleşmesi ya da vasiyetname olmadan nikahsız eşin miras alma yolu yoktur.

İkinci Eş Ölürse Miras Kime Kalır?

İkinci eş ölürse miras ¼ oranında sağ olan eşe, ¾ oranında ise çocuklara kalır. Evlilik içinde elde edilen mallardan ikinci eş daha yüksek oranda mirasta payı olur. Ölen eş vasiyetname hazırladıysa vasiyetnamede geçen mallar kişiye verilir. Bu durumda çocuklar ve üvey anne buradan mal payı elde edemez.

İkinci Eşin Miras Hakkı Ne Kadardır?

Eş İkinci derecede miras hakkına sahip mirasçılar ile birlikte mirasçı olduğunda, terekenin ½ oranında miras payı alır. Miras bırakan şahsın annesi, babası ve eş hayatta olduğu düşünelim. Vefat eden kişinin anne ve babası ikinci zümre mirasçılar olarak geçer. Eşi mirastan ½ kısmını alırken geriye kalan ½’lik kısmını ise anne ve babaya eşit olarak paylaştırılır. 

Birinci ve ikinci zümrede hiç mirasçı yoksa, üçüncü zümrede de zümre başları ve onların çocukları hayatta değilse, eş tek başına mirasçı olur. Sadece üçüncü derece sayılan büyükanne, büyükbaba, amca, dayı hala ve teyzeler mirasçı olabilir. Üçüncü derece akrabaların çocukları mirasta pay hakkı bulunmaz.

Eşin Önceki Evliliğinden Olan Çocuklarına Mal Kalır Mı?

Çocuğun miras hakkı, kaç evlilik olduğuna göre değişmez. İster ilk, İster ikinci, isterse üçüncü evlilik olsun, ölen ebeveyn evli ise çocuğun miras hakkı ¾’tür. Geriye kalan ¼ pay ise eşin miras hakkıdır. Unutulmaması gereken husus ise çocuk ebeveyninin sonradan evlendiği kişinin yasal mirasçısı değildir. Sadece kendi anne ve babanın mirasçısı sayılır.

Babam İkinci Eşine Ev Almış Miras Durumu Ne Olur?

İkinci evlilikten eşlerin beraber ortak aldığı mallarda üvey annenin pay oranı daha yüksek olur. Eğer ölen kişi, malı eşine verdiyse tamamen ona aittir. Buradan mal paylaşımı yapılamaz. Evlenmeden önceki mallarda üvey annenin mal oranı ¼, çocukların pay oranı ise ¾ şeklindedir. Eşin mirastan pay alabilmesi için nikahlı olması gerekir. İmam nikahı ya da benzerleri mirastan pay almasını sağlamaz. Nikahsız olup pay alabilmesi için vasiyetname yazılması ya da miras sözleşmesi yapılması gerekir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir