1. Anasayfa
  2. Miras Hukuku

Miras Paylaşımında Kardeşler Anlaşamazsa Ne Olur?

Miras Paylaşımında Kardeşler Anlaşamazsa Ne Olur?
miras paylasiminda kardesler anlasamazsa
0

Miras paylaşımı ve kardeşler arası uyuşmazlık davaları, tarafların anlaşma sağlayamaması halinde açılır. Bu davalarda mahkemenin kararına göre malların re’sen (imza vermeyen tarafların imzasına gerek kalmadan) paylaştırılması mümkündür. Verilen başka bir karar örneği ise söz konusu malların satışa çıkarılması ve elde edilecek gelirin mirasçılara payları oranında dağıtılmasıdır.

Kardeşler arasında miras paylaşımı yapılırken kardeşlerden birinin miras kararına/payına katılmaması halinde noter huzurunda anlaşma sağlanamaz. Noter, rızası olmayan bir kişiye mal paylaşımı yapabilme yetkisine sahip değildir. Bu nedenle kardeşler arası uyuşmazlık davaları görülür. Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen bu davalarda, mahkemenin uygun görmesi halinde tarafların onayına gerek kalmadan mal paylaşımı yapılabilir.

Mirasta Kardeşlerden Biri İmza Vermezse Ne Olur?

Mal sahibinin vefat etmesi ile birlikte önce eşi ve çocuklarına miras kalır. Tüm bu miras noter huzurunda bölüştürülürken mirasçılardan biri imza vermezse noter paylaşımı yapmayacaktır. Noterin yetkisini aşan bu uyuşmazlığın çözümü ise makheme yoluya mümkündür.

Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi dilekçeyi, tarafları, delil ve şahitleri varsa avukatları dinleyerek miras paylaşımı konusunda bir karar verir. Genellikle 2 yıl içerisinde karara bağlanan miras davalarında, mirasçılardan biri imza vermezse bile hakim re’sen mal paylaşımı yapabilir. Aynı zamanda mirasa konu taşınmazların satılması ve satış bedelinin mirasçılara bölünmesi kararı da verilebilir. Her iki durumda, varsa murisin borçları da tüm mirasçılara payları oranında dağıtılır.

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Anne ve/veya babanın vefatı halinde, sahibi olduğu mallar yasal oranlarda mirasçılarına paylaştırılması gerekir. Miras hukuku çerçevesinde yürütülen miras paylaşımında tüm kardeşler eşit oranda hak sahibidir. Ancak muris, vefatından önce farklı oranlarda bir mal paylaşımını resmen ya da vasiyet üzerinde yapması halinde mal paylaşımı noter huzurunda bu şekilde gerçekleşir.

Bu durumda diğer mirasçılar imza vermezse noterde hak sahiplerine paylaşım yapılmaz. Bu gibi miras paylaşımı ve kardeşler arası uyuşmazlık durumlarında mahkeme yoluyla çözüm yoluna gidilir. Mahkeme tarafından uyuşmazlığın çözümü için bir karar verilir ve bu karara belirtilen sürede itiraz edilmezse mal paylaşımı bu şekilde gerçekleşir.

Mirası Davası Devam Ederken Kardeşlerden Biri Ölürse Ne Olur?

Miras paylaşımı devam ederken kardeşlerden birinin vefatı halinde, onun mirasçıları da davada söz sahibi haline gelirler. Anne/babasının payına düşen mirası kendi arasında bölüşecek olan kardeşler dava sürecine dahil olurlar. Bu gibi durumlar yaşanır ve davaya müdahil sayısı artarsa, uzun süren davaların düşme ihtimali ortaya çıkmaktadır. Ayrıca davaya konu taşınmazların devlet hazinesine aktarılarak mirasçılara ödeme yapılması da ihtimallerden birisi haline gelir.

Bunun gibi durumlarla karşılaşılmaması adına miras paylaşımı ve kardeşler arası uyuşmazlık durumunda dava açılsa bile, uzlaşı yoluna gidilmesi davanın sonuçlanması açısından önemlidir. Hakim tarafından verilen karar, taraflara tebliğ edilerek itiraz hakkı tanınır. Tebliğde yer alan süre içerisinde itiraz gerçekleşirse dava bir üst mahkemede yeniden görülür. İtiraz edilmemesi halinde ise, belirtilen süre sonunda verilen karar kesinleşir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir