1. Anasayfa
  2. Miras Hukuku

Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Ne Demek?

Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Ne Demek?
elbirligi mulkiyetin payli mulkiyete cevrilmesi
0

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi, hissenin herkesin ayrı bir mülkünün olması anlamına gelir. Paylı mülkiyette arazi sahipleri dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Alım – satım işlemleri yapabilir ve dilediği gibi tasarruf hakkında sahiptir. Elbirliği mülkiyetinde bu durum söz konusu olmadığı için pay sahipleri bir şey yapmadan önce herkesten onay almalıdır.

Onay olmadan hiçbir şekilde tapu sahibi elbirliği mülkiyeti üzerinde işlem yapamaz. Kanuni olarak işlemlerin tıkanmasına neden olduğundan daha rahat ve esnek olduğu için tapu sahipleri paylı mülkiyete geçmek istemeleri son derece doğru bir eylemdir. Paylı mülkiyete geçiş olduğunda hiçbir kimse ve yöneticiden onay almadan dilediğiniz gibi işlem yapmanız mümkün olur.

Elbirliği ile Paylı Mülkiyetin Farkı Ne?

Paylı mülkiyet üzerinde her ortak tasarrufta bulunabileceği kendi payı bulunur. Elbirliği mülkiyetinde ise ortakların kendilerine ait tasarruf edebilecekleri bir pay yoktur. Elbirliği mülkiyeti üzerinde ortakların hepsinin mülkiyet üzerinde eşit miktarda hakkı vardır. Ortaklıkta bulunan malların tamamına hak sahibidir.

Paylı mülkiyet üzerinde devir işlemleri resmi bir şekilde yapıldığında geçerliliğini korur. Elbirliği mülkiyetinde ise devir adi yazılı şekilde yapılabilir. Ayrıca paylı bir mülkiyet üzerinde her ortak kendi payına ait hakları dilediği gibi tek başına kullanma hakkına sahiptir. Elbirliği mülkiyetinde ise, yönetim ve oy birliği bulunur. Herhangi bir ortak tarafından işlem yapılması için diğer ortakların onayı gerekir.

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete geçirmek için Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Bütün tapu sahiplerinin ortak bir kararla hareket etmesi ve Sulh Hukuk Mahkemesine başvurması gerekir. Davaya itiraz edilmediğinde ve paylaştırma davası açılmadığı takdirde, mal üzerindeki çevrilme isteğine karar verilir. Bu karar herhangi bir itiraz olmadığında elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüşmesi için yeterli olur.

Ortaklar arasında tam bir anlaşma olması önemlidir. Ortaklardan birinin bile istediği gibi olmaması durumunda elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüşmesi zorlaşır. Bu durum da mahkeme süresinin uzamasına neden olur. Ortaklar arasında tam bir anlaşma aranır.

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Davası Ne Kadar sürer?

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüşmesi için açılan dava ortalama olarak 8 ile 9 arasında sürer. Bu süreye etki eden en önemli faktörler, hissedar adreslerinin tebligatın ulaşabilir olması ve verasetlerin tam ve eksiksiz olmasıdır. Bununla birlikte ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararın istinaf edilmemesi önemlidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir