1. Anasayfa
  2. Miras Hukuku

Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası Kime Kalır?

Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası Kime Kalır?
cocugu olmayan kisinin mirasi kime kalir
0

Miras bırakan bir kişi evli olarak vefat ettiğinde eşi o kişinin yasal mirasçısı olur. Miras bırakan bir kişinin çocuğunun olmaması durumunda ise, eş ile birlikte yasal mirasçıların miras alma hakkı vardır. Türk Medeni Kanunu’na göre çocuğu olmayan bir mirasçı, ölümü halinde eş dışında herhangi bir mirasçısı bulunmuyorsa eş mirasın tamamını alır.

Miras bırakan kişi, kendi anne ve babasından önce öldüyse ve ebeveynleri halen hayatta ise eş ile birlikte anne baba, miras bırakan kişinin kardeşleri de mirastan pay alma hakkına sahiptir. Yaşayan kimse yoksa nene ve dedenin dahi mirasçı olma durumu vardır. Genel olarak miras, eş ve anne baba olmak üzere paylaşım yapılır. Mirasın yarısı eşe diğer yarısı ise ebeveynlere kalır.

Miras bırakan kişinin ölmeden önce özel olarak vasiyetname hazırlaması durumunda ise mirasın paylaşımı vasiyete göre yapılır. Vasiyetinde annesine ve babasına her şeyi bırakan bir muris, eşine hiçbir şey bırakmamışsa eş o vasiyetten pay alma hakkına sahip değildir. Bu durumda geçerliliğin olması için vasiyetnamenin noterden onaylı olması gerekir.

Eşi Ve Çocuğu Olmayanın Mirası Kime Kalır?

Çocuğu ve eşi ölmüş birisinin mirası yasal olarak mirasçıları anne, baba ve kardeşleri olur. Bekâr olarak ölen bir kadında eşi olmadığından dolayı miras yine doğal mirasçılar olan anne – baba ve kardeşlerdir. Bu durumda miras anne, baba ve varsa kardeş arasında eşit oranda paylaştırılır. Çocuğu olmayan kadının mirası paylaşımı bu şekilde yapılır.

Eğer anne – babadan biri vefat etmişse ya da her ikisi vefat etmişse, halefiyet gereğince o ebeveynin mirasçılarına yasal olarak miras hakkı doğar. Örnek vermek gerekirse; eşi olmayan bir kadın vefat ettiğinde mirasçıları olan anne ve baba da ölmüşse yasal mirasçılar direkt olarak kardeşleri olur. Kardeşi de yoksa büyükanne ve büyük anne mirasçı olur. Büyükanne ve büyükbaba da vefat etmişse miras artık devlet hazinesine kalır. Bu durumda yapılabilecek ekstra bir durum yoktur.

Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası Kardeşe Kalır Mı?

Çocuğu olmayan bir kişinin mirası kardeşe kalır. Fakat bu durumda diğer mirasçılara da hak düşer. Çocuğu olmayan adamın mirası üzerinden örnek verecek olduğumuzda eğer öldüğünde anne – babası hayatta değilse ve eşi bulunmuyorsa otomatik olarak miras kardeşe kalır. Kardeş ancak bu durumda mirasın tamamını almaya hak kazanmış olur.

Anne, baba yaşıyorsa kardeş ile birlikte anne ve baba da doğal mirasçıdır. Böyle bir miras paylaşımında kardeşe düşen pay azalır ve anne, baba, kardeş mirası aralarında eşit olarak bölüşür. Eğer mirası bırakan kişinin ölmeden önce bir vasiyetnamesi bulunuyorsa bu durumda da vasiyetnameye uygun şekilde miras paylaşımı yapılır.

Ölen Kardeşin Çocuğu Yoksa Miras Kime Kalır?

Ölen kardeşin çocuğu olmadığında eğer evli ise miras eşe ve anne- babaya kalır. Bu durumda eş, anne – baba eşit miktarda mirastan pay alırlar. Çocuğu ve eşi olmayan kişinin mirası eş olmadığı durumda da bu sefer anne, baba ve kardeş üzerinden yapılır. Miras bırakanın çocuğu, eşi, anne ve babası, kardeşi yoksa da üst soy olan büyükanne ve büyükbaba mirasçı olur.

Büyükanne ve büyükbaba mirası almadan önce vefat etmişler ve hayatta değillerse bu durumda miras başka bir şekilde alt soya intikal edemeyeceğinden miras, devlet hazinesine aktarılır. Bu durumda yapılabilecek ekstra bir durum yoktur. Devlet hazinede kendi tasarrufu doğrultusunda kolaylıkla mirası kullanabilir ve alım – satım yapabilir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir