1. Anasayfa
  2. Borçlar Hukuku

Muhammen Bedel Ne Demek? Tespiti ve Hesaplanması

Muhammen Bedel Ne Demek? Tespiti ve Hesaplanması
muhammen bedel tespiti hesaplanmasi
0

Muhammen bedel; tahmin edilen ya da oranlanan anlamına gelir. İhale yolu ile satışı planlanan taşınmaz veya taşınır malın, piyasa şartlarına göre bilirkişi tarafından tayin edilen piyasa değerini ifade eder. Devlet ihale kanununa göre ilgilendiren ihalelerin muhammen bedel tespitinden yetkili kişiler sorumudur.

Muhammen bedelin değeri belirlenmesinde ya da muhammen bedel hesabında kullanılması gereken bedeller; sanayi, belediye, borsa, ticaret odaları ve uzman kişiler soruşturulmalıdır. Muhammen bedele ait detaylar ve kaynaklar hesap tutanağında yer almaktadır. Gerekli görüldüğünde ilgili komisyon tarafından inceleme yapılabilir. Yapım işlerinde ise yetkili daireler tarafından belirlenen birim fiyatları kullanılır.

Muhammen Bedel Nasıl Tespit Edilir?

Muhammen bedelin tespiti için; taşınmaz ya da malın emsallerinin değeri baz alınarak hesaplama yapılır. Hesaplamalar; bilirkişi ya da devlet kurumlarınca ayrıntılı rapor hazırlanarak yapılır. Hazırlanan rapor; borsa, ticaret odası ve sanayi odası gibi kurumlardan alınan bilgiler üzerine hazırlanır. Tespit edilen belgeler ise istenildiğinde sunmak için saklanır.

Muhammen Bedel Nasıl Hesaplanır?

  • Adım 1: İlk olarak muhammen bedel hesaplama için devlet ihale kanunun belirlediği şartlar içinde tespit yapılır.
  • Adım 2: Bedel tespit edilirken bilirkişi tarafından ayrıntılı rapor hazırlanır.
  • Adım 3: Hazırlanan raporda kullanılan fiyatlar; borsa, ticaret odası ya da sanayi odası gibi kurumlardan alınan bilgiler ile hazırlanır.
  • Adım 4: Muhammen bedelin tespit edildiği belgeler ise ihalede istenildiği zaman sunulmak için saklanır.
  • Adım 5: Bilirkişi ya da kurumların hesapladığı fiyat üzerinden ihaleye çıkar.

Muhammen Bedelin Altında Teklif Verilebilir Mi?

Muhammen bedelin altında satış yapılmamaktadır. Kurumların ya da kişilerin zarara uğramaması için böyle bir işlemin önü kesilmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ‘Uygun Bedelin Tespiti’ başlıklı 28’inci maddesinde ‘’Artırmalarda Uygun Bedel; tahmin edilen bedelin altında olmamak şartı ile teklif edilen bedellerin en yükseğidir. Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartı ile, teklif edilen bedellerin tercihe layık görünenidir.’’

Muhammen Bedelin Yüzde Kaçı?

Açık artırmada kullanılan muhammen bedel %50’den başlar. En yüksek teklif verene 3 defa satıyorum diye ilan edilir ve ihale kişiye teslim edilir. İhaleye katılım için gerekli olan teminat bedeli, muhammen bedelin 20%’si kadardır. Teminatı icra dosyasına banka yolu ile yatırıldığı gibi nakit olarak ihale sırasında görevli icra memuruna ödenebilir. İcra memuru muhammen bedelin 20%’sini teminat olarak alır. Geriye kalanı ödemek için 7 gün süre verilir.

Muhammen Ne Demek?

Muhammenin Türk Dil Kurumu’na göre tahmin edilen, oranlanan anlamına gelmektedir. Muhammen Arapçada tahmin ile aynı kökten gelir. İhale yolu ile satışı planlanan malın piyasa şartlarına göre bilirkişi tarafından incelenmesini ifade eder.

Muhammen Örnek

130 bin lira muhammen bedeli olan bir mal için ihale giriş alt sınırı 65 bin lira civarındadır. İhaleye girmek isteyen kişiler 13 bin lira teminat yatırması gerekir. Salonda en yüksek teklif verilen kişiye ihale verilir. En yüksek teklif verildikten sonra yetkili kişi üç kere ‘’Satıyorum’’ diye ilan eder ve ihale en yüksek teklif veren kişiye teslim edilir. Kişi muhammen bedelin 20%’sini teminat olarak icra memuruna öder. Geri kalanı ödemesi için 7 gün müddet verilir. İhaleye girmek için yatırılan teminat banka ya da nakit ile ihale sırasında görevli icra memuruna verilir. 

Muhammen Bedeli Kim Belirler?

Muhammen bedeli devlet kurumlarınca ya da bilirkişi tarafından belirlenir. Bedeli belirlerken ticaret odası, sanayi odası, belediye ve borsa gibi kurumlar incelenir. Muhammen bedel belirlerken, yapılan ihalelerde satıcı, mal sahibi ve ihale katılımcıları mağdur olmaması amaçlanır. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda yaklaşık ederi ile fiyat aralığı belirlenir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir