1. Anasayfa
  2. Hukuk Kavramları

Doğal Hukuk Nedir? Doğal Hukukun Özellikleri

Doğal Hukuk Nedir? Doğal Hukukun Özellikleri
dogal hukuk nedir
0

Doğal Hukuk, diğer bir adı ile ideal hukuk, belli bir yer ve zamanda uygulanmakta olan hukuk kuralları değil, uygulanması gereken, kaynağını doğadan alan ve insan aklı ile ulaşılabilen, adalet düşüncesine dayanan hukuktur.

Doğal Hukukun Özellikleri Nedir?

  • İdeal hukuk, tabii hukuk, ya da Latince lege feranda ismi ile de bilinir.
  • Belirli bir zamana ve yere bağlı değildir.
  • Kaynağını sosyal gereksinimlerden ve adalet duygusundan alır.
  • Doğal hukuk kurallarından vazgeçilmesi, bu kuralların değiştirilmesi ya da devredilmesi mümkün değildir.
  • İnsan aklı ile ulaşılabilecek, kaynağını doğadan alan en mükemmel hukuki düzendir.
  • Var olan hukuk kurallarını değil, olması gereken hukuk kurallarını inceler.
  • Bu görüşe göre hukuk kuralları insandan bağımsızdır, kaynağını doğadan ya da Tanrı’dan alır.

Doğal Hukuk Okulu Nedir?

Doğal hukuk okulu, hukuk ve adaletin kaynağını doğadan aldığını, hukuk kurallarının belirli yer ve zamana göre değişmeyen evrensel kurallar olduğunu ve bu kurallara insan aklı ile ulaşılabileceğini savunan hukukçuların oluşturduğu bir hukuk okuludur. Bu düşünce akımına göre hukuk kuralları insandan bağımsız bir şekilde Tanrısal ya da doğal bir kaynaktan gelmektedir. Bu kuralların temelinde adalet düşüncesi yatmaktadır. Doğal Hukuk Okulu, fikir olarak Pozitif Hukuk Okulunun zıddını oluşturur. Bu fikir akımına ilk biçim veren düşünür Thomas Aquinas’tır. Daha sonra farklı zamanlarda pek çok düşünür de bu fikri savunmuş ve geliştirmiştir.

Doğal Hukukun En Temel Özelliği Nedir?

Doğal hukukun en temel özelliği yürürlükteki hukuk kurallarını incelemek yerine olması gereken, başka bir deyiş ile ideal hukuk kuralları ile ilgilenmesidir. Doğal hukuk savunucularına göre hukuk kuralları yere ve zamana göre değişiklik göstermemelidir, adaleti sağlayacak kurallar kaynağını insan doğasından ya da Tanrı’dan almalı ve evrensel olmalıdır.

Doğal Hukuk Savunucuları

Doğal hukuk fikrini sistematik hale getirerek savunan ilk düşünür Thomas Aquinas’tır. Thomas Aquinas’ın döneminden önce de Antik Yunan düşünürleri Platon ve Cicero da doğal hukukun temelini oluşturacak fikirler ortaya atmıştır. Daha sonralar Grotius, Hooker, Pufendorf, Vatel, Locke gibi pek çok önemli düşünür doğal hukuk fikrini savunmuştur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir